• Landschap De Breul
  • Het vak scheikunde
  • Leerlingen hoofdingang
  • Muziek
  • Het grote kuikenonderzoek
  • Brugklasgala
  • Bosproject biologie brugklassen

Welkom op De Breul

De Breul is een katholieke scholengemeenschap voor mavo, havo, atheneum en gymnasium in Zeist. Ons gebouw ligt op een prachtig landgoed aan de Driebergseweg tussen Zeist en Driebergen.

Scholengemeenschap De Breul staat voor goed onderwijs en brede vorming van leerlingen in een veilige sfeer en pedagogisch klimaat. De school gaat hierbij uit van Mutua fides (wederzijds vertrouwen) en respect voor elkaar.

lees meer

MacBook informatie

Komend schooljaar start De Breul in de brugklassen met Macbooks. Ouders hebben hierover informatie per mail ontvangen. In het downloadcentrum staat alle informatie ook nog eens te lezen. Zie hier.

lees meer