Over ons

De Breul is een katholieke scholengemeenschap voor mavo, havo, atheneum en gymnasium in Zeist. Het gebouw ligt op een prachtig landgoed aan de Driebergseweg tussen Zeist en Driebergen. Scholengemeenschap De Breul staat voor goed onderwijs en brede vorming van leerlingen in een veilige sfeer en pedagogisch klimaat. De school gaat hierbij uit van Mutua fides (wederzijds vertrouwen) en respect voor elkaar.

Onze missie

Onze leerlingen ontwikkelen zich in een open en veilige omgeving tot zelfstandige, zelfverzekerde en ambitieuze jongvolwassenen, die hun mogelijkheden en talenten onderzoeken, verder brengen en actief inzetten, om – nu en later – positief bij te dragen aan de samenleving waar zij onderdeel van zijn.

Visie

We zijn ons ervan bewust dat we leven in een snel veranderde samenleving. Mee blijven doen vereist daarom dat we wendbaar zijn en dat we willen leren voor het leven. Jezelf leren kennen is net zo belangrijk als goede prestaties neerzetten. De visie van De Breul laat zich samenvatten in de woorden: “Laat zien wat je kan”. Op de Breul werken we vandaag aan de wereld van morgen. Wij bereiden onze leerlingen voor op hun toekomst door hen te leren hun eigen weg te vinden. Ons onderwijs zorgt ervoor dat onze leerlingen als zelfverzekerde en ambitieuze jonge mensen de wereld met een open blik tegemoet kunnen gaan. Zij kunnen dat omdat ze geleerd hebben te leren voor het leven, omdat ze geleerd hebben te vertrouwen op hun eigen kwaliteiten en omdat ze geleerd hebben oplossingen in samenwerking met anderen tot stand te brengen.

Schoolopbouw

Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs De Breul

De Breul is een stichting met een rector-bestuurder, die ondersteund wordt door een Raad van Toezicht.

Stichting Oud-leerlingen Katwijk

Begin jaren tachtig sloot het internaat Katwijk De Breul in Zeist haar poorten. Het internaat heeft reeds in 1953 een Stichting Oud-leerlingen Katwijk opgericht en het credo Mutua fides (wederzijds vertrouwen) is voor de oud-leerlingen het codewoord voor onderlinge lange vriendenbanden. Een eigen website is het domein waar oud-leerlingen van het voormalige internaat en oud-personeelsleden elkaar kunnen treffen. Een bezoek aan deze site nodigt uit tot informatie geven en krijgen: Mutua fides, oud-leerlingen Katwijk De Breul.

Jubileumboek

In 2022 bestaat De Breul 75 jaar. Ter ere hiervan is dit Jubileumboek samengesteld.