Aanmelden leerjaar 2 t/m 6

Je wilt je aanmelden op De Breul? Je bent van harte welkom!

Overstappen van een andere school naar De Breul kan per start van een nieuw schooljaar. Een uitzondering hierop is als het een leerling betreft die lopende het schooljaar verhuist naar ons wervingsgebied.

Voor klas 2 t/m 6 kunnen leerlingen woonachtig in de gemeente Zeist, gemeente Utrechtse Heuvelrug en gemeente Bunnik, Odijk, Werkhoven en De Bilt zich aanmelden.

Leerlingen die zich vóór 6 mei 2023 hebben aangemeld en waarvan wij het complete leerlingdossier positief hebben kunnen beoordelen, worden gegarandeerd aangenomen. Het leerlingdossier moet aangeleverd worden door de afleverende VO-school. Voor leerlingen van buiten de regio geldt dat deze kunnen worden aangenomen als wij voldoende plek hebben.

Aanmelden

 • Aanmelden van leerlingen kan tot en met 5 mei 2023 via ons inschrijfformulier en na een positieve beoordeling van het leerlingdossier wordt de leerling geplaatst. Het bericht van plaatsing is voor 22 mei 2023 bekend.
 • Aanmeldingen van leerlingen die verhuizen naar onze regio, die vóór 6 mei 2023 aanmelden en na een positieve beoordeling van het leerlingdossier worden gegarandeerd geplaatst. Het nieuwe adres dient dan wel bekend te zijn. Bericht van plaatsing is vóór 22 mei 2023 bekend.
 • Als leerlingen aangemeld worden ná 5 mei 2023 via onze website en als er een positieve beoordeling van het leerlingdossier is, kan er alleen geplaatst worden indien er in betreffende jaarlaag en/of clusterpatroon plek is. Plaatsen gebeurt op volgorde van binnenkomst. Bericht van plaatsing komt op vrijdag 7 juli 2023.
 • Leerlingen die verhuizen naar onze regio en ná 5 mei 2023 aangemeld worden, proberen we met voorrang op reguliere aanmeldingen van ná 5 mei 2023 te plaatsen. We kunnen echter geen garantie geven.

Criteria

 • We volgen het overgangsbesluit van de afleverende VO-school.
 • We willen het volledige leerlingdossier ontvangen en beoordelen of een leerling toelaatbaar is. We hanteren hierbij de volgende criteria:
 • Het dossier moet compleet zijn: van alle leerjaren de cijfers, opmerkingen met betrekking tot gedrag en studiehouding zijn aanwezig. Verslagen van gesprekken, handelingsplannen, begeleiding en reden voor overstap staan erin; Ook bevat het dossier de gegevens van de basisschool zoals het onderwijskundig rapport (OKR).
 • Wij willen u vragen een verzoek bij de huidige school van uw zoon of dochter neer te leggen om een overstapdossier (OSO-dossier) voor ons klaar te zetten (ons BRIN-nummer is 00MK). Van de huidige school ontvangen wij dan graag een bericht met het BRIN-nummer desbetreffende school om het dossier te kunnen ontvangen.
 • Er is een duidelijk advies voor studierichting en jaarlaag van de afleverende VO- school;
 • Er is persoonlijk contact geweest tussen de mentor/teamleider van de afleverende school en de teamleider van De Breul van de betreffende afdeling;
 • Er zijn geen ernstige gedragsproblemen geweest op de vorige school;
 • Er zijn geen ernstige disciplinaire maatregelen genomen op de vorige school (te weten schorsingen, aangifte).

Incomplete dossiers nemen wij niet in behandeling!

Doorstromers

Voor doorstromers (mavo 4 -> havo 4 EN havo 5 -> vwo 5) geldt dat zij aan dezelfde norm dienen te voldoen als onze eigen doorstromers.

Meer informatie

Voor specifieke informatie kunt u mailen naar aanmelden@de-breul.nl.