Technasium: voor de onderzoekende, creatieve leerling.

Voor brugklas mavo, havo en vwo 

Heb je belangstelling voor de wereld om je heen? Ben je goed in het verzinnen van creatieve oplossingen voor lastige problemen? Werk je graag samen met anderen? Dan is het Technasium iets voor jou!

Technasium op De Breul

De Breul is sinds januari 2020 een van de 100 Technasiumscholen in Nederland. Komend jaar zullen wij Technasium aanbieden op alle niveaus die De Breul kent, kortom mavo, havo en vwo.

Wat doe je nu precies op het Technasium?

De kern van het Technasium is het vak O&O, Onderzoek en Ontwerpen. Zo heet het vak dat je krijgt 4 uur per week. Nou ja, krijgt……. doet!

In een schooljaar doe je 3 verschillende projecten in opdracht van een bedrijf of instelling buiten school die een bèta technisch vraagstuk voor jou heeft. Vaak begint een project met een zogenaamde ‘kick-off’ op locatie of op school door de opdrachtgever. Tijdens de ‘kick-off’ vertelt de opdrachtgever iets over zijn bedrijf of instelling en het probleem waar hij/zij tegen aanloopt en waar jij bij gaat helpen. Na de ‘kick-off’, ga je in de 4 lesuren per week op school aan het project werken in 3 of 4-tallen. Vervolgens komt er na een paar weken een expert van buitenaf op school die kennis heeft van het onderwerp. Jullie kunnen aan de expert vragen stellen en eventuele ideeën bespreken om te kijken wat hij/zij daarvan vindt. Je docent heeft namelijk niet de kennis die deze expert heeft. Zo’n 4 weken na de kick-off van het project volgt een tussenpresentatie waarbij je gaat presenteren aan de opdrachtgever wat je tot zover hebt bedacht. Tijdens de tussenpresentatie kun je dan een beetje checken of je wel goed bezig bent en je de opdrachtgever echt hiermee verder kan helpen. Aan het einde van het project presenteer je het eindproduct (ondersteund met bijvoorbeeld een maquette, verslag, 3d visualisatie, filmpje, bouwpakket of wetenschappelijke poster) aan de opdrachtgever. De opdrachtgever beoordeelt samen met je docent het werk.

Tussen projecten door worden er ook allerlei denk- en vaardighedenlessen aangeboden. Deze vaardigheden kun je natuurlijk gebruiken tijdens de projecten. Hierbij moet je denken aan bijvoorbeeld werken met een figuurzaag, schaaltekeningen maken, maquettes bouwen, koken, presenteren en nog veel meer.

Voorbeelden van opdrachten

Elk jaar zullen de projecten per jaarlaag verschillen. Zo hebben onze leerlingen de afgelopen jaren onder andere een actieplan voor het bestrijden van zwerfafval gemaakt, een gezonde snack ontwikkeld, een kettingreactie voor een basisschoolklas ontworpen en de ‘knipperclip’ getest en verbeterd. Totaal verschillende opdrachtgevers en dus allemaal verschillende opdrachten die per jaar zullen verschillen.

Een eigen werkplaats in school

Voor het Technasium is er een eigen ruimte: onze Technasium werkplaats. Dat lijkt niet eens op een gewoon lokaal. Je kunt daar al je goede ideeën uitwerken op verschillende manieren. Er zijn verschillende ruimtes, waar je op verschillende manieren aan de slag kunt met de computer, met gereedschap, in de buitenruimte of creatief met een stift op tafel…

Door dit technasiumlokaal met zijn vele mogelijkheden is het dus ook mogelijk om op je eigen manier aan de slag te gaan.

Technasium in de bovenbouw

In de bovenbouw kun je vanaf schooljaar 2023 kiezen voor het vak O&O bij de profielen N&G en N&T. Het vak rond je af tijdens het eindexamenjaar met een zogenaamde Meesterproef. Een groot project in opdracht van een bedrijf of instelling naar keuze waarin alle geleerde vaardigheden bij elkaar moeten komen. Er is dus geen Centraal Examen van het vak O&O. Heb je het vak O&O gekozen in de bovenbouw krijg je naast een havo of vwo-diploma een Technasium certificaat. Dit certificaat bewijst inmiddels steeds meer zijn waarde bij vervolgstudies en ook bij het aannamebeleid bij decentrale selecties (van bijvoorbeeld studies als Industrieel Ontwerpen).

Voor jongens en meisjes!

Bij Technasium denken veel mensen aan techniek, bèta, robots en computers. We merken dat daardoor in het land vaak wat meer jongens kiezen voor het Technasium. Maar je hoeft helemaal geen uitgesproken voorkeur te hebben voor die vakken, het Technasium raakt juíst ook veel andere vakken zoals aardrijkskunde, biologie en de creatieve vakken. Kijk ook maar bij de voorbeelden van de opdrachten hierboven. Het Technasium is dus voor iedereen interessant!

Het belangrijkste is dat jij het leuk vindt om creatief bezig te zijn met verschillende problemen die jij gaat proberen op te lossen.