Gymnasium: voor de denkers van de toekomst

Ben jij een gymnasiast?

Houd je van leren, kun je hard werken en vind je het moeilijk om te kiezen, omdat je veel vakken leuk vindt en goed kunt? Ons gymnasium is voor leerlingen die altijd een stapje verder willen. Bij alle vakken word je uitgedaagd steeds een stukje dieper in de stof te duiken. Ook krijg je Latijn en Grieks. Daar leer je hoe in de Grieks-Romeinse Oudheid de basis is gelegd voor onze moderne wetenschap. Veel belangrijke wetenschappers van vroeger en nu hebben het gymnasium gedaan. Heb jij het in je om ook zo’n wetenschapper te worden? Dan ben jij een echte gymnasiast!

Waarom zou je ons gymnasium doen?

Onze wereld verandert iedere dag. In jouw toekomst werk je misschien aan dingen die nu nog helemaal niet bestaan. Of je werkt aan grote vraagstukken zoals klimaatverandering, het voorkomen van toekomstige pandemieën en het betaalbaar houden van de zorg. Voor deze ingewikkelde vragen heeft onze samenleving jonge mensen nodig die geleerd hebben hun klassieke kennis te combineren met een brede, hedendaagse blik.

Op school werken we aan die brede blik door jou extra vakken en projecten aan te bieden, zoals op het gebied van robotica, wetenschapsfilosofie, sport en kunst. We hebben een debatclub, doen mee aan de Lego-league en 5 gym gaat ieder jaar naar Rome. Bij alle vakken werken we met opdrachten die net een beetje meer van jouw denkvermogen vragen. En je leert om samen aan oplossingen te werken voor onderwerpen die nu in het nieuws zijn.

Wat maakt het gymnasium op De Breul bijzonder?

Als sinds de start van De Breul 75 jaar geleden, is de school een beetje eigenzinnig. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen zichzelf goed leren kennen en leren zelf goed na te denken. Wie zelfstandig kan denken, kan met zijn kennis de wereld een beetje beter maken.

De klassieke talen zijn bij ons van een hoog niveau. Als jaren heeft De Breul de beste examenresultaten voor Latijn en Grieks van de hele regio. Ook kun je kiezen voor internationaal erkende certificaten voor de moderne talen of voor het extra vak wiskunde-D.

Gymnasiasten vormen bij ons op De Breul een eigen groep, met vaste docenten en een ruimte om je met elkaar in terug te trekken. Maar je staat niet los van de rest van de school. Samen met je medeleerlingen kun je muziek maken of in de musical spelen. Of meebeslissen over belangrijke schoolzaken zoals het benoemen van een nieuwe docent. Niet alleen je cijfers zijn belangrijk, we willen graag dat jij je ook als persoon ontwikkelt. De Breul staat bekend als een school met een fijne sfeer.