Aanmelden leerjaar 2 t/m 6

Je wilt je aanmelden op De Breul? Je bent van harte welkom!

Overstappen van een andere school naar De Breul kan per start van een nieuw schooljaar. Een uitzondering hierop is als het een leerling betreft die lopende het schooljaar verhuist naar ons wervingsgebied.

Voor klas 2 t/m 6 kunnen leerlingen woonachtig in de gemeente Zeist, gemeente Utrechtse Heuvelrug en gemeente Bunnik, Odijk, Werkhoven en De Bilt zich aanmelden. Leerlingen die zich vóór 19 april 2024 hebben aangemeld en waarvan wij het complete leerlingdossier positief hebben kunnen beoordelen, hebben voorrang op leerlingen die later aanmelden. Het leerlingdossier moet aangeleverd worden door de oude (huidige) school. Voor leerlingen van buiten de regio geldt dat deze kunnen worden aangenomen als wij voldoende plek hebben.

Aanmelden

 • U kunt aanmelden tot 19 april 2024 via dit formulier. Na een positieve beoordeling van het leerlingdossier wordt de leerling op de wachtlijst geplaatst. Het bericht of de leerling definitief geplaatst kan worden is uiterlijk 10 juli 2024 bekend. Tussen 8 en 10 juli nemen we contact met u op.
 • Aanmeldingen van leerlingen die verhuizen naar onze regio, die voor 19 april 2024 aanmelden en na een positieve beoordeling van het leerlingdossier worden gegarandeerd geplaatst. Het nieuwe adres dient dan wel bekend te zijn.
 • Als u aanmeldt ná 19 april 2024 via onze website en als er een positieve beoordeling van het leerlingdossier is, kan er alleen geplaatst worden indien er in betreffende jaarlaag en/of clusterpatroon na het plaatsen van de leerlingen op de wachtlijst nog plek is. Plaatsen gebeurt op volgorde van binnenkomst. Bericht van plaatsing komt op 12 juli 2024.
 • Leerlingen die verhuizen naar onze regio en na 19 april 2024 aanmelden, proberen we te plaatsen. We kunnen echter geen garantie geven.

Criteria

 • We volgen het overgangsbesluit van de oude (huidige) school
 • We willen het volledige leerlingdossier ontvangen en beoordelen of een leerling toelaatbaar is. We hanteren hierbij de volgende criteria:
  • Het dossier moet compleet zijn: van alle leerjaren de cijfers, opmerkingen m.b.t. gedrag en studiehouding zijn aanwezig. Verslagen van gesprekken, handelingsplannen, begeleiding en reden voor overstap staan erin.
  • Er is een duidelijk advies voor studierichting en jaarlaag van de afleverende VO-school
  • Er is persoonlijk contact geweest tussen de mentor/teamleider van de afleverende school en de teamleider van De Breul van de betreffende afdeling
  • Er zijn geen ernstige gedragsproblemen geweest op de vorige school
  • Er zijn geen ernstige disciplinaire maatregelen genomen op de vorige school (t.w. schorsingen, aangifte)

Incomplete dossiers nemen wij niet in behandeling!

Doorstromers

Voor doorstomers (mavo 4> havo 4 en havo 5> vwo 5) geldt dat zij aan dezelfde norm dienen te voldoen als onze eigen doorstromers (zie hiervoor het examenreglement)

Profielen en vakkenpakketten bovenbouw

Informatie over de verschillende profielen en vakkenpakketten kunt u vinden op onze intranetpagina. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met onze decanen:

mavo Mw. Mirthe Huisman m.huisman@de-breul.nl
havo Mw. Carmen Kuijper c.kuijper@de-breul.nl
vwo Dhr. Donald van Lidt de Jeude d.vanlidtdejeude@de-breul.nl

Meer informatie

Voor specifieke informatie kunt u per mail contact opnemen met de teamleiders:

mavo Dhr. Maurits de Bruin m.debruin@de-breul.nl
havo 1-3 Dhr. Robert Hoolwerf r.hoolwerf@de-breul.nl
havo 4-5 Mw. Mariska Punt m.punt@de-breul.nl
vwo 1-3 Mw. Loes van Weenum l.vanweenum@de-breul.nl
vwo 4-6 Dhr. Stefan Schaap s.schaap@de-breul.nl

Voor algemene informatie kunt u mailen naar aanmelden@de-breul.nl.