In de vroege ochtend stromen de fietsenstallingen en het plein voor de school weer vol met leerlingen. Sommige voor het eerst naar de grote school, voor andere is het al routine.