Jaarlijks worden een aantal collega’s getraind in de Bedrijfshulpverlening. Naast EHBO en de organisatie van hulpverlening is er ook actie: echte brandjes blussen!