Ouders

 

Brieven en informatie voor ouders

De meeste brieven die aan ouders gericht worden, worden digitaal verstuurd. Ook is hier informatie over de afdeling te vinden zoals bijvoorbeeld PowerPointpresentaties.

Data ouderavonden

Een overzicht van de data van de ouderavonden is terug te vinden in het downloadcentrum.

Schoolloket

Hierbij wordt u geïnformeerd over ons nieuwe digitaal betaalsysteem, genaamd Schoolloket. Via Schoolloket wordt het gehele betaalproces geautomatiseerd en kunt u snel en eenvoudig betalen voor de schoolkosten en voor activiteiten waar een bijdrage aan verbonden is.

Hoe gaat het in zijn werk?

Wij zetten aan het begin van het schooljaar twee overeenkomsten, Algemene kosten en Jaarlaagkosten, klaar voor de hele school. U ontvangt dan een e-mail met daarin een link naar de website Schoolloket.

Aanmelden Schoolloket

De eerste keer dat u op de website Schoolloket komt, wordt u gevraagd uw account te activeren. Er wordt gevraagd naar een gebruikersnaam en wachtwoord. De gebruikersnaam is uw eigen mailadres, zoals dat vermeld staat in Magister. Het wachtwoord bepaalt u zelf. Bewaar het wachtwoord goed, bij iedere inlog wordt er naar gevraagd.

Betalen

Wanneer u ingelogd bent in Schoolloket, vindt u de gegevens van uw kind of kinderen en de overeenkomsten die voor hen klaar staan. Als u, indien mogelijk, uw keuze bepaald heeft kunt u vervolgens via iDeal direct betalen of om een factuur vragen en deze overmaken.

Mocht u vragen hebben dan kunt u mailen naar schoolloket@de-breul.nl.

Open de website

Klik op de link om Schoolloket De Breul te openen: https://debreul.school-loket.nl

Ouderraad

De Breul heeft een ouderraad. De afstand tussen ouders en een school voor voortgezet onderwijs is vaak groot. De ouderraad is er om de afstand tussen de ouders en de school te verkleinen en geeft ouders de ruimte om een goede en open relatie aan te gaan met de school van hun kinderen. De ouderraad biedt ouders de mogelijkheid om samen met andere ouders en met de schoolleiding van gedachten te wisselen. De ouderraadheeft een eigen brochure waar in zij e.e.a. uitlegt waar de ouderraad voor staat. De brochure, het reglement, de samenstelling van de leden van de ouderraad en het jaarverslag zijn te vinden in het downloadcentrum. De voorzitter van de ouderraad is via email te bereiken.

 

Digitale nieuwsbrief

Aan het eind van elke periode, tijdens de PART-week berichten we per mail ouders vijf keer per jaar  middels  een digitale nieuwsbrief  over actuele zaken.