Ouders

Coronavirus

De ouders en leerlingen worden via mail geïnformeerd; dit doen we zolang dat nodig is. Tevens ontvangen ouders en leerlingen op donderdag de ‘gewone’ BreulBerichten.

Brieven en informatie voor ouders

De meeste brieven die aan ouders gericht worden, worden digitaal verstuurd. Ook is hier informatie over de afdeling te vinden zoals bijvoorbeeld PowerPoint presentaties.

Kennismakingsavonden

In september en oktober zijn er voor de ouders van alle afdelingen kennismakingsavonden. De teamleiders hebben voor deze avonden Powerpoint presentaties gemaakt. Deze zijn terug te zien (pdf) in onderstaande links. 

Mavo:
Kennismaking brugklas mavo-havo 1 (komt nog)
Kennismaking mavo-havo 2 (komt nog)
Kennismaking mavo-3 (kom nog)
Kennismaking mavo-4 (komt nog)

Havo:
Kennismaking havo-vwo 1 (komt nog)
Kennismaking havo-vwo 2 (komt nog)
Kennismaking havo-3 (komt nog
)
Kennismaking havo-4
Informatie decaan havo-4 (komt nog)
Kennismaking havo-5

Vwo
Kennismaking vwo-1 (komt nog)
Kennismaking vwo-2 (komt nog)
Kennismaking vwo-3 (komt nog)
Kennismaking vwo-4
Kennismaking vwo-5
Kennismaking vwo-6

 

Ouderraad

De Breul heeft een ouderraad. De afstand tussen ouders en een school voor voortgezet onderwijs is vaak groot. De ouderraad is er om de afstand tussen de ouders en de school te verkleinen en geeft ouders de ruimte om een goede en open relatie aan te gaan met de school van hun kinderen. De ouderraad biedt ouders de mogelijkheid om samen met andere ouders en met de schoolleiding van gedachten te wisselen. De ouderraad heeft een eigen brochure waarin zij e.e.a. uitlegt waar de ouderraad voor staat.

De brochure, het reglement, de samenstelling van de leden van de ouderraad  zijn te vinden in het downloadcentrum. De voorzitter van de ouderraad is via email te bereiken.

BreulBerichten

Iedere week berichten we per mail  middels onze nieuwsbrief  ouders over actuele zaken die er op school plaatsvinden. De BreulBerichten blijven 3 weken lang op de website in het downloadcentrum staan.

Schoolloket

Schoolloket is het digitale betaalsysteem waarmee het gehele betaalproces geautomatiseerd is en u snel en eenvoudig kunt betalen voor de schoolkosten en voor activiteiten waar een bijdrage aan verbonden is.

Aanmelden schoolloket
De eerste keer dat u op de website Schoolloket komt, wordt u gevraagd uw account te activeren. Er wordt gevraagd naar een gebruikersnaam en wachtwoord. De gebruikersnaam is uw eigen mailadres, zoals dat vermeld staat in Magister. Het wachtwoord bepaalt u zelf. Bewaar het wachtwoord goed, bij iedere inlog wordt ernaar gevraagd.

Betalen
Wanneer u ingelogd bent in Schoolloket, vindt u de gegevens van uw kind of kinderen en de overeenkomsten die voor hen klaar staan. Als u, indien mogelijk, uw keuze bepaald heeft kunt u vervolgens via iDeal direct betalen of om een factuur vragen en deze overmaken.

Mocht u vragen hebben dan kunt u mailen naar schoolloket De Breul.

Verlof aanvragen

Regelmatig ontvangen de afdelingsassistenten aanvragen voor bijzonder verlof. Zij proberen zoveel mogelijk verloven toe te kennen, maar wij houden ons aan de regels van de Rijksoverheid en van de wetgeving rondom het toekennen van verlof (Artikel 11 sub f of artikel 11 sub g van de leerplichtwet 1969).

Om verlof aan te vragen is er een document voor verlofaanvraag op de website te vinden. Zie in het downloadcentrum of via deze link . Dit document kan acht weken van tevoren ingevuld en opgestuurd worden naar de betreffende afdelingsassistent van uw kind gemaild worden. Indien u verlof wil aanvragen voor een speciale gelegenheid, stuur dan een bijlage mee waaruit blijkt dat er op de betreffende datum deze gelegenheid is. Het is begrijpelijk dat wij voor de regel van acht weken een uitzondering maken voor onverwachte, ongeplande verlofaanvragen, zoals bv. een begrafenis of crematie.

Voor meer informatie zie de links van de overheid en de leerplicht.