Aanmelden vanaf klas 2

Schooljaar 2017-2018

Aanmelden klas twee en hoger

Overstappen van een andere school naar De Breul:

Voor klas 2 t/m 6 kunnen leerlingen woonachtig in de woonkernen van de gemeente Zeist, de Utrechtse Heuvelrug, Bunnik, Odijk en Werkhoven, zich aanmelden.

Voor aanname van deze leerlingen geldt het volgende:

  • aanmelden alleen tussen 3 mei en 1 juni.
  • er moet ruimte zijn in de betreffende klas en voor de bovenbouw moet het opgegeven pakket passen in het clusterpatroon.
  • Voor elke klas zal er door loting een plaatsingsvolgorde bepaald worden.
  • een aannamecommissie bepaalt of een leerling kan toegelaten worden.
  • Na 4 juli is bekend of leerlingen die zich voor 1 juni hebben opgegeven, geplaatst kunnen worden.

Verhuizing:
Voorwaarde om aan te melden zijn gezinnen die zich vestigen in ons primair wervingsgebied, dit zijn de woonkernen van de gemeente Zeist, de woonkernen van de Utrechtse Heuvelrug, Bunnik, Odijk en Werkhoven.

Hierbij moet het nieuwe woonadres bekend zijn bij de start van het nieuwe schooljaar. Om van een plaats in een klas verzekerd te zijn, moeten mensen die verhuizen zich vóór 1 juni aangemeld hebben.

 Aanmeldperiode:
Aanmelden kan alleen plaatsvinden tussen woensdag 3 mei en donderdag 1 juni 2017. Vanaf 4 mei via deze link
is het mogelijk de inschrijving kenbaar maken, er volgt dan een bericht van bevestiging.

Voor specifieke vragen omtrent profielkeuze mavo en 2e fase havo en vwo kunnen ouders contact opnemen met de decaan:
mavo                                                                   mevrouw H. (Hanneke) Frenken
havo 4 en 5                                                        De heer A. (André) van der Wekke
vwo 4 t/m 6                                                       mevrouw B. (Barbara) Dresen