Downloadcentrum

Nieuwsbrieven

BreulBerichten

BB 4-7_ Schema inleveren boeken 16 juli 2019

Bijlage bij BB 10-10-19_Tips voor ouders over Cyber Safe

BreulBerichten 05-03-2020

BreulBerichten 19-03-2020

BreulBerichten 09-04-2020 def

Over De Breul

Algemeen

Ouderhandleiding Schoolloket

Hoogte en bestemming ouderbijdrage 2018-2019

Informatie Schoolloket

Overhoorprogramma en nuttige sites

Veiligheid antipestprotocol

Kwaliteit

De Breul Gezondheidsbeleid 2017-2018 definitief

klachtenregeling november 2017

Leiding

Statuten De Breul, vastgesteld 5 juli 2011 website

Reglement RvT De Breul met 3 bijlagen , vastgesteld 27 juni 2011

Participatie

Leerlingvertegenwoordiging

Schoolkosten

Ouderhandleiding Schoolloket

Hoogte en bestemming ouderbijdrage 2018-2019

Informatie Schoolloket

Ouderhandleiding Schoolloket

Hoogte en bestemming ouderbijdrage 2018-2019

Onderwijs

Afdeling havo

Presentatie profielkeuze havo-3_ januari 2020

2020-070 19-20_Voorlichting Ouders H3

2020-070 19-20_Vakkenwijzer havo

PPT Thema-avond studiekeuze havo-5_19-20

PPT Thema-avond studiekeuze havo 4_19-20

Afdeling mavo

PPT Voorlichting_kennismakingsavond mavo 2_2019

PPT Voorlichting kennismakingsavond mavo 3_ 2019

PPT Determinatie Brugklas mavo-havo 2019-2020

PPT Voorlichting_kennismakingsavond mavo 4_2019

brochure profielkeuze mavo 3 2020

Afdeling vwo

2019-020 Uitnodiging kennismakingsavond vwo-4

PPT Kennismakingsavond ouders vwo-3_sept 2019

PPT Kennismakingsavond ouders vwo-4_sept 2019

PPT Kennismakingsavond ouders vwo-6_24092019

PPT Kennismakingsavond ouders vwo-5 24092019

Examens

Examenreglement De Breul 2019-2020 CORONA versie 3-6-20 definitief

Kamerbrief_tijdelijke_slaag-zakregeling_examens_vo

Examenreglement De Breul 2019-2020

Aanvraagformulier bijzondere faciliteiten examen 2019-2020

DOORSTROOMREGELING VAN MAVO NAAR HAVO

Excellentieprogramma

Erasmus The Voice of Young Europe

Cambridge talentontwikkeling nieuw

PTA Meerdere afdelingen

PTA mavo-4

Cohort mavo 19-21

Cohort havo 19-21

PTA havo-5

PTA vwo-6

Regelingen en procedures

prtocol sociale media nieuw

protocol laptop gebruik nieuw 2015

Leerlingenstatuut De Breul TIENDE editie (005) 20170-2018

Protocol genotmiddelen KSG De Breul definitief 3.0 def

Verzuimprotocol en Protocol schorsing en verwijdering definitief 5-7-19

Aanmelden

Algemene brieven voor ouders

20190418 Thema-avond ouderraad op 16 mei

2019-014 Informatiebrief aanvraagregeling ex art 29.4 ouders en examenleerlingen

Aanvraagformulier bijzondere faciliteiten examen 2019-2020

update De Breul 15 maart 2020

20200317 Brief voor leerlingen-ouders over digitaal les geven

Brieven afdeling Havo

Voorlichting brugklas havo-vwo_juni 2018

Brieven afdeling Mavo

2019-031 Excursie maatschappijleer mavo-4 19_20

2020-075 Scholenmarkt mavo-3

Uitnodiging Brugklassers mavo 2020

Brieven afdeling Vwo

2019-025 Uitnodiging vwo-1 brugklas oktober 1920

2020-059 Uitnodiging profielkeuzeavond vwo-3

2020-060 Uitnodiging profielkeuzeavond vwo-4

2020-058 Uitnodiging PWS presentatieavond vwo-5 en 6

2019-029 Informatiebrief werkweek vwo-5

Begeleiding

Dyslexie

Gesproken leerboeken, nieuw

Protocol dyslexie

Protocol dyscalculie

Passend onderwijs

Schoolondersteuningsprofiel De Breul definitief 2018-2019

Ouderraad

Bevorderingsnormen

Normen havo

Bevorderingsnormen havo-3 2019-2020 def

Bevorderingsnormen havo 4 2019-2020 def

Bevorderingsnormen brugklas HV 2019-2020 definitief

normen havo 2

Uitnodiging Brugklassers havo 2020

Normen mavo

Normen vmbo-tl 2, 2014-2015

Bevorderingsnormen brugklas MH 2019-2020 definitief

Bevorderingsnormen mavo 3 2019-2020 def

Normen vwo

Bevorderingsnormen brugklas gymnasium 2019-2020 def

Uitnodiging Brugklassers vwo 2020

Bevorderingsnormen brugklas atheneum 2019-2020 def

Bevorderingsnormen gymnasium 3 2019-2020 def

Normen vwo 5_17-18

ICT

AVG & Privacyverklaring

Online infoboekjes De Breul AVG MEDEWERKERS november 2018

Online infoboekjes De Breul AVG OUDERS november 2018

Online infoboekjes De Breul AVG LEERLINGEN november 2018

Privacyreglement definitief

Privacyverklaring De Breul def 25-5-18

Slim.nl software

SLIM INSTRUCTIE

Bestellen via Slim nl