Downloadcentrum

Nieuwsbrieven

BreulBerichten

BreulBerichten voor ouders en leerlingen 07-01-2021

BreulBerichten voor ouders en leerlingen 17-12-2020

Kwaliteitskaarten online lessen voor leerlingen

BreulBerichten voor ouders en leerlingen 10 december 2020

Open brief VO-raad 27-10-20

Beslisboom oktober 2020

Flyer ouderavond online_Ouders van Nix?!

Beslisboom

Coronavirus update

Inleverrooster Iddink op 16-07-10

Tips voor ouders over Cyber Safe

Informatie Cambridge Master Class havo-5, vwo-5 en vwo-6

Over De Breul

Algemeen

Profielschets HRM-adviseur De Breul

Leerlingbegeleider: vacature informatie

Leerlingbegeleider: functieomschrijving

SVO-VO brochure 2021-2022

Statuten stichting katholiek vo De Breul

Senior medewerker financiële medewerker

Schoolplan 2018-2022

Handleiding gebruik schoolloket

Hoogte en bestemming ouderbijdrage 2018-2019

Informatie schoolloket

Overhoorprogramma en nuttige sites

Veiligheid omtrent pesten

Faalangst en F- training

Zorggids

Samenstelling Ouderraad 2019-2020

Reglement Ouderraad

Brochure Ouderraad 2018-2019

Presentatie ouderraad tijdens brugklasavond_8 okt 19

Thema-avond ouderraad op 16 mei

Protocol medisch handelen en medicijngebruik + formulier sept. 2018

Formulier medisch handelen

Zorgkaart

Persbericht Gezonde school

Formulier aanvraag bijzonder verlof voor leerlingen

Schoolpas activeren voor nieuwe leerlingen

Klokkenluidersregeling 2016-2017

Jaarverslag 2019

Gezondheidsbeleid 2020

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2018

Schoolgids 2020-2021

Brochure bestuursverslag 2018

Gedrags-integriteitscode De Breul – 2017

Kwaliteit

Gezondheidsbeleid 2017-2018

Klachtenregeling

Leiding

Reglement Raad van Toezicht

Participatie

Leerlingenvertegenwoordiging

Schoolkosten

Handleiding gebruik schoolloket

Hoogte en bestemming ouderbijdrage 2018-2019

Informatie schoolloket

Handleiding gebruik schoolloket

Hoogte en bestemming ouderbijdrage 2018-2019

Informatie schoolloket

Onderwijs

Afdeling havo

Presentatie profielkeuze havo-3_januari 2020

Voorlichting ouders havo-3

Vakkenwijzer havo-3

PPT Thema-avond studiekeuze havo-5 2019-2020

PPT Thema-avond studiekeuze havo-4 2019-2020

Presentatie voorlichting/kennismakingsavond ouders havo-5

Presentatie voorlichting/kennismakingsavond ouders havo-4

Informatieavond brugklas havo-vwo, juni 2018

Afdeling mavo

Voorlichting kennismakingsavond mavo-2_2019

Voorlichting kennismakingsavond mavo-3_2019

PPT Determinatie brugklas mavo-havo 19-20

Voorlichting kennismakingsavond mavo-4_ 2019

Brochure Profielkeuze mavo-3

Brochure vakkenkeuze mavo-2

Afdeling vwo

Bevorderingsnormen brugklas Technasium

Kennismakingsavond vwo-4

Presentatie kennismakingsavond vwo-3_september 2019

Presentatie kennismakingsavond ouders vwo-6

Presentatie kennismakingsavond vwo-4_september 2019

Presentatie kennismakingsavond ouders vwo-5

Presentatie kennismakingsavond vwo-2

Brochure Profielkeuze vwo-4

Examens

Examenreglement 2020-2021

Examenreglement corona versie 2019-2020 definitief

Kamerbrief tijdelijke slaag-zak regeling examens VO van 8 april 2020

Doorstroomregeling van mavo naar havo

Doorstroomregeling van havo naar vwo

geslaagde leerlingen 2018-2019

Excellentieprogramma

Erasmusproject

Cambridge

PTA Meerdere afdelingen

PTA vwo-6 2020-2021

PTA vwo-5 2020-2021

PTA vwo-4 2020-2021

PTA havo-5 2020-2021

PTA havo-4 2020-2021

PTA mavo-3 2020-2021

PTA mavo-4 2020-2021

Regelingen en procedures

Taalbeleidsplan De Breul definitief

Protocol social media

Protocol laptopgebruik bij toetsen

Leerlingenstatuut

Protocol genotmiddelen

Verzuimprotocol en protocol schorsing en definitieve verwijdering

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Bevorderingsprocedure 2019-2020 in coronatijd

Ontheffingsregeling

Gebruik van beeldmateriaal op school

Regeling getalenteerde leerlingen

Protocol politie op school

Geblesseerde leerlingen bij het vak gymnastiek

Absentiebeleid

Aanmelden

Algemene brieven voor ouders

Thema-avond ouderraad op 16 mei

Overheidsmaatregelen sluiting scholen i.v.m. coronavirus

Op afstand leren_digitaal les geven en krijgen

Informatiebrief over corona voor aankomende brugklasleerlingen van 20-21

Oproep kandidaten MR oudergeleding

Brochure behorende bij diatoetsen brugklassen

Brieven afdeling Havo

Informatieavond brugklas havo-vwo, juni 2018

Brieven afdeling Mavo

Excursie maatschappijleer mavo-4

Scholenmarkt mavo-3

Uitnodiging brugklasleerlingen mavo

Brieven afdeling Vwo

Uitnodiging ouderavond vwo-1 brugklas

Uitnodiging profielkeuzeavond vwo-3

Uitnodiging PWS presentatieavond vwo-6

Uitnodiging profielkeuzeavond vwo-4

Informatiebrief werkweek vwo-5

Begeleiding

Dyslexie

Gesproken leerboeken

Protocol dyslexie

Protocol dyscalculie

Passend onderwijs

Schoolondersteuningsprofiel

Ouderraad

Bevorderingsnormen

Normen havo

Bevorderingsnormen havo 4

Bevorderingsnormen havo 3

Bevorderingsnormen brugklas havo-vwo

Bevorderingsnormen havo-vwo 2

Uitnodiging brugklasleerlingen havo

Normen mavo

Bevorderingsnormen mavo-havo 2

Bevorderingsnormen brugklas mavo-havo

Bevorderingsnormen mavo 3

Normen vwo

Bevorderingsnormen brugklas gymnasium

Uitnodiging brugklasleerlingen vwo

Bevorderingsnormen brugklas atheneum

Bevorderingsnormen gymnasium 3

Bevorderingsnormen vwo 4

Bevorderingsnormen vwo 5

Bevorderingsnormen gymnasium 2

Bevorderingsnormen atheneum 2

Bevorderingsnormen atheneum 3

ICT

AVG & Privacyverklaring

Informatieboekje privacy versie medewerkers

Informatieboekje privacy, versie ouders/verzorgers

Informatieboekje privacy versie leerlingen

Privacyreglement definitief

Privacy verklaring

Gedrags-integriteitscode De Breul – 2017

Slim.nl software

SLIM, gratis Microsoft officepakket instructie

Software bestellen via SLIM