Downloadcentrum

Over De Breul

Algemeen

Icoon Gymnasiumfolder Downloaden
Icoon Brugklasbrochure Downloaden
Icoon Brochure POVO Downloaden
Icoon Jaarverslag 2017 Downloaden
Icoon Formulier aanvraag bijzonder verlof voor leerlingen Downloaden
Icoon Persbericht Gezonde school Downloaden
Icoon Missie van De Breul Downloaden
Icoon Schoolgids 2018-2019 Downloaden
Icoon Schoolpas activeren voor nieuwe leerlingen Downloaden
Icoon Schoolplan 2016-2020 Downloaden

  Leiding

  Icoon Statuten Raad van Toezicht Downloaden
  Icoon Reglement Raad van Toezicht Downloaden

   Kwaliteit

   Icoon Gezondheidsbeleid 2017-2018 Downloaden
   Icoon Klachtenregeling Downloaden

    Participatie

    Icoon Leerlingenvertegenwoordiging Downloaden

     Schoolkosten

     Icoon Hoogte bestemming schoolkosten Downloaden
     Icoon Handleiding gebruik schoolloket Downloaden
     Icoon Instructie inloggen schoolkosten Downloaden

      Onderwijs

      Icoon Aanvraagregeling bijzondere faciliteiten ex art.29,lid 4_Examenreglement 2018-2019 Downloaden
      Icoon Informatieavond brugklas havo-vwo, juni 2018 Downloaden
      Icoon Leerlingenstatuut Downloaden
      Icoon Voorlichtingsavond decanaat vwo 5 Downloaden
      Icoon Voorlichtingsavond decanaat havo 4 Downloaden
      Icoon Belangrijke data voor bovenbouwleerlingen: PTA, herkansingen, herexamens etc. 2018-2019 Downloaden
      Icoon Examenreglement 2017-2018 Downloaden
      Icoon PTA mavo 3 Downloaden
      Icoon PTA mavo 4 Downloaden
      Icoon PTA havo 4 Downloaden
      Icoon PTA havo 5 Downloaden
      Icoon PTA vwo 4 Downloaden
      Icoon PTA vwo 5 Downloaden
      Icoon PTA vwo 6 Downloaden
      Icoon Ouderavond vwo 5 Downloaden
      Icoon Ouderavond havo 5 Downloaden
      Icoon Ouderavond havo 4 Downloaden
      Icoon Ouderavond vwo 6 Downloaden
      Icoon Ouderavond vwo 4 Downloaden
      Icoon Ouderavond vwo 3 Downloaden
      Icoon Ouderavond vwo 2 Downloaden
      Icoon Ouderavond mavo 4 Downloaden
      Icoon Ouderavond mavo 3 Downloaden
      Icoon Ouderavond mavo 2 Downloaden
      Icoon Protocol laptopgebruik bij toetsen Downloaden
      Icoon Top-uren vwo onderbouw Downloaden
      Icoon Bta Excellent Downloaden
      Icoon Protocol social media Downloaden
      Icoon Ontheffingsregeling Downloaden
      Icoon Gymnasiumbrochure Downloaden
      Icoon Erasmusproject Downloaden
      Icoon Privacy reglement leerlinggegevens Downloaden
      Icoon Havisten competent Downloaden
      Icoon Actief burgerschap Downloaden
      Icoon Regeling getalenteerde leerlingen Downloaden
      Icoon Doorstroomregeling van mavo naar havo Downloaden
      Icoon Doorstroomregeling van havo naar vwo Downloaden
      Icoon Geblesseerde leerlingen bij het vak gymnastiek Downloaden
      Icoon Internetprotocol Downloaden
      Icoon Protocol politie op school Downloaden
      Icoon Gebruik van foto- en filmmateriaal op school Downloaden
      Icoon Absentiebeleid Downloaden
      Icoon Cambridge Downloaden

       Excellentieprogramma

       Icoon Top-uren vwo onderbouw Downloaden
       Icoon Erasmusproject Downloaden
       Icoon Bta Excellent Downloaden
       Icoon Cambridge Downloaden

        Examens

        Icoon Aanvraagregeling bijzondere faciliteiten ex art.29,lid 4_Examenreglement 2018-2019 Downloaden
        Icoon Belangrijke data voor bovenbouwleerlingen: PTA, herkansingen, herexamens etc. 2018-2019 Downloaden
        Icoon Examenreglement 2017-2018 Downloaden
        Icoon Doorstroomregeling van havo naar vwo Downloaden
        Icoon Doorstroomregeling van mavo naar havo Downloaden

         Regelingen en procedures

         Icoon Leerlingenstatuut Downloaden
         Icoon Protocol laptopgebruik bij toetsen Downloaden
         Icoon Protocol social media Downloaden
         Icoon Ontheffingsregeling Downloaden
         Icoon Privacy reglement leerlinggegevens Downloaden
         Icoon Regeling getalenteerde leerlingen Downloaden
         Icoon Geblesseerde leerlingen bij het vak gymnastiek Downloaden
         Icoon Internetprotocol Downloaden
         Icoon Protocol politie op school Downloaden
         Icoon Gebruik van foto- en filmmateriaal op school Downloaden
         Icoon Absentiebeleid Downloaden

          Afdeling mavo

          Icoon Ouderavond mavo 4 Downloaden
          Icoon Ouderavond mavo 3 Downloaden
          Icoon Ouderavond mavo 2 Downloaden

           Afdeling havo

           Icoon Informatieavond brugklas havo-vwo, juni 2018 Downloaden
           Icoon Voorlichtingsavond decanaat havo 4 Downloaden
           Icoon Ouderavond havo 5 Downloaden
           Icoon Ouderavond havo 4 Downloaden

            Afdeling vwo

            Icoon Voorlichtingsavond decanaat vwo 5 Downloaden
            Icoon Ouderavond vwo 5 Downloaden
            Icoon Ouderavond vwo 6 Downloaden
            Icoon Ouderavond vwo 4 Downloaden
            Icoon Ouderavond vwo 3 Downloaden
            Icoon Ouderavond vwo 2 Downloaden
            Icoon Gymnasiumbrochure Downloaden

             PTA Meerdere afdelingen

             Icoon PTA mavo 3 Downloaden
             Icoon PTA mavo 4 Downloaden
             Icoon PTA havo 4 Downloaden
             Icoon PTA havo 5 Downloaden
             Icoon PTA vwo 4 Downloaden
             Icoon PTA vwo 5 Downloaden
             Icoon PTA vwo 6 Downloaden

              Begeleiding

              Icoon Schoolondersteuningsprofiel Downloaden
              Icoon Medicijnprotocol 2017 Downloaden
              Icoon Formulier medisch handelen 2017 Downloaden
              Icoon Gesproken leerboeken Downloaden
              Icoon Zorggids 2017-2018 Downloaden
              Icoon Protocol dyslexie Downloaden
              Icoon Zorgkaart 2017-2018 Downloaden
              Icoon Protocol dyscalculie Downloaden
              Icoon Faalangst en F- training Downloaden
              Icoon Veiligheid omtrent pesten Downloaden
              Icoon Zorgaanbod 2015-2016 Downloaden
              Icoon Overhoorprogramma en nuttige sites Downloaden

               Dyslexie

               Icoon Protocol dyslexie Downloaden
               Icoon Gesproken leerboeken Downloaden
               Icoon Protocol dyscalculie Downloaden

                Passend onderwijs

                Icoon Schoolondersteuningsprofiel Downloaden

                 Ouderraad

                 Icoon Reglement Ouderraad Downloaden
                 Icoon Samenstelling ouderraad 2018-2019 Downloaden
                 Icoon Brochure ouderraad 2017-2018 Downloaden

                  Aanmelden

                  Brieven

                  Brieven afdeling Mavo

                  Icoon Inschrijven examentraining examenklassen Downloaden
                  Icoon Aanvraagformulier inhalen PTA in de bovenbouw Downloaden
                  Icoon Informatie aangepaste rekentoets examen- en voor-examenleerlingen Downloaden

                   Brieven afdeling Havo

                   Icoon Informatieavond brugklas havo-vwo, juni 2018 Downloaden
                   Icoon Inschrijven examentraining examenklassen Downloaden
                   Icoon Informatie aangepaste rekentoets examen- en voor-examenleerlingen Downloaden
                   Icoon Aanvraagformulier inhalen PTA in de bovenbouw Downloaden

                    Brieven afdeling Vwo

                    Icoon Inschrijven examentraining examenklassen Downloaden
                    Icoon Informatie aangepaste rekentoets examen- en voor-examenleerlingen Downloaden
                    Icoon Aanvraagformulier inhalen PTA in de bovenbouw Downloaden

                     Algemene brieven voor ouders

                     Icoon De BreulBerichten voor ouders en leerlingen van 20-09-2018 Downloaden
                     Icoon BreulBerichten voor ouders en leerlingen 13-09-2018 Downloaden
                     Icoon BreulBerichten voor ouders en leerlingen 06-09-2018 Downloaden
                     Icoon BreulBerichten voor ouders en leerlingen 30-08-2018 Downloaden
                     Icoon Informatie start schooljaar 2018-2019 Downloaden
                     Icoon Regelgeving en data rekentoets examenjaar en voor-examenjaar Downloaden
                     Icoon Rekenonderwijs in de brugklas Downloaden
                     Icoon Brochure behorende bij diatoetsen brugklassen Downloaden
                     Icoon Brief ouders start schooljaar 2017-2018 Downloaden

                      Bevorderingsnormen

                      Normen mavo

                      Icoon Bevorderingsnormen mavo 3 Downloaden
                      Icoon Bevorderingsnormen brugklas mavo/havo Downloaden
                      Icoon Bevorderingsnormen mavo 2 Downloaden

                       Normen havo

                       Icoon Bevorderingsnormen havo 2 Downloaden
                       Icoon Bevorderingsnormen brugklas havo-vwo Downloaden
                       Icoon Bevorderingsnormen havo 4 Downloaden
                       Icoon Bevorderingsnormen havo 3 Downloaden

                        Normen vwo

                        Icoon Bevorderingsnormen brugklas gymnasium Downloaden
                        Icoon Bevorderingsnormen brugklas atheneum Downloaden
                        Icoon Bevorderingsnormen gymnasium 3 Downloaden
                        Icoon Bevorderingsnormen vwo 5 Downloaden
                        Icoon Bevorderingsnormen vwo 4 Downloaden
                        Icoon Bevorderingsnormen gymnasium 2 Downloaden
                        Icoon Bevorderingsnormen atheneum 2 Downloaden
                        Icoon Bevorderingsnormen atheneum 3 Downloaden

                         ICT

                         Icoon MacBook gebruikersprotocol Downloaden
                         Icoon MacBook service- en supportdekking Downloaden
                         Icoon Informatie MacBook Klas 2 en hoger Downloaden
                         Icoon MacBook regels voor de brugklas Downloaden
                         Icoon SLIM, gratis Microsoft officepakket instructie Downloaden
                         Icoon Software bestellen via SLIM Downloaden

                          Magister

                           Slim.nl software

                           Icoon SLIM, gratis Microsoft officepakket instructie Downloaden

                            Schoolkosten

                            Icoon Hoogte bestemming schoolkosten Downloaden
                            Icoon Handleiding gebruik schoolloket Downloaden
                            Icoon Instructie inloggen schoolkosten Downloaden