Downloadcentrum

Nieuwsbrieven

BreulBerichten

Icoon BreulBerichten voor ouders en leerlingen 14-11-2019 Downloaden
Icoon BreulBerichten voor ouders en leerlingen van 31-10-2019 Downloaden
Icoon BreulBerichten voor ouders en leerlingen van 8-11-2019 Downloaden
Icoon BreulBerichten voor ouders en leerlingen van 17-10-2019 Downloaden
Icoon Tips voor ouders over Cyber Safe Downloaden
Icoon BreulBerichten voor ouders en leerlingen 10-10-2019 Downloaden
Icoon BreulBerichten voor ouders en leerlingen 3-10-2019 Downloaden
Icoon BreulBerichten voor ouders en leerlingen 26-09-2019 Downloaden
Icoon BreulBerichten voor ouders en leerlingen 12-09-2019 Downloaden
Icoon BreulBerichten voor ouders en leerlingen 05-09-2019 Downloaden
Icoon BreulBerichten voor ouders en leerlingen 18-7-2019 Downloaden
Icoon BreulBerichten voor ouders en leerlingen van 11-7-2019 Downloaden
Icoon Inleverrooster Iddink op 16-07-10 Downloaden
Icoon BreulBerichten voor ouders en leerlingen van 4-7-2019 Downloaden
Icoon BreulBerichten voor ouders en leerlingen 27-06-2019 Downloaden
Icoon BreulBerichten voor ouders en leerlingen 13-06-2019 Downloaden
Icoon BreulBerichten voor ouders en leerlingen 20-06-2019 Downloaden
Icoon BreulBerichten voor ouders en leerlingen 06-06-2019 Downloaden
Icoon BreulBerichten voor ouders en leerlingen 16-05-2019 Downloaden
Icoon BreulBerichten voor ouders en leerlingen 10-05-2019 Downloaden
Icoon BreulBerichten voor ouders en leerlingen van 11-04-2019 Downloaden
Icoon BreulBerichten voor ouders en leerlingen 04-04-2019 Downloaden
Icoon Informatie Cambridge Master Class havo-5, vwo-5 en vwo-6 Downloaden
Icoon BreulBerichten voor ouders en leerlingen 28-03-2019 Downloaden
Icoon BreulBerichten voor ouders en leerlingen 21-03-2019 Downloaden
Icoon BreulBerichten voor ouders en leerlingen 14-03-2019 Downloaden
Icoon BreulBerichten voor ouders en leerlingen 07-03-2019 Downloaden
Icoon BreulBerichten voor ouders en leerlingen 21-02-2019 Downloaden
Icoon BreulBerichten voor ouders en leerlingen 15-02-2019 Downloaden
Icoon BreulBerichten voor ouders en leerlingen 07-02-2019 Downloaden
Icoon BreulBerichten voor ouders en leerlingen 31-01-2019 Downloaden
Icoon BreulBerichten voor ouders en leerlingen 24-01-2019 Downloaden
Icoon BreulBerichten voor ouders en leerlingen 18-01-2019 Downloaden
Icoon BreulBerichten 10-01-2019 Downloaden
Icoon BreulBerichten voor ouders en leerlingen 20-12-2018 Downloaden
Icoon BreulBerichten voor ouders en leerlingen 18-12-2018 Downloaden
Icoon BreulBerichten voor ouders en leerlingen 06-12-2018 Downloaden
Icoon BreulBerichten voor ouders en leerlingen 29-11-2018 Downloaden
Icoon BreulBerichten voor ouders en leerlingen 22-11-2018 Downloaden
Icoon BreulBerichten voor ouders en leerlingen 15-11-2018 Downloaden
Icoon BreulBerichten voor ouders en leerlingen 08-11-2018 Downloaden
Icoon BreulBerichten voor ouders en leerlingen 01-11-2018 Downloaden
Icoon BreulBerichten voor ouders en leerlingen 04-10-2018 Downloaden
Icoon BreulBerichten voor ouders en leerlingen 18-10-2018 Downloaden
Icoon BreulBerichten 11-10-2018 voor ouders en leerlingen Downloaden

  Over De Breul

  Algemeen

  Icoon Brochure bestuursverslag 2018 Downloaden
  Icoon Schoolgids 2019-2020 Downloaden
  Icoon Jaarverslag 2018 Downloaden
  Icoon Jaarverslag 2017 Downloaden
  Icoon Formulier aanvraag bijzonder verlof voor leerlingen Downloaden
  Icoon Persbericht Gezonde school Downloaden
  Icoon Schoolpas activeren voor nieuwe leerlingen Downloaden

   Leiding

   Icoon Statuten Raad van Toezicht Downloaden
   Icoon Reglement Raad van Toezicht Downloaden

    Kwaliteit

    Icoon Gezondheidsbeleid 2017-2018 Downloaden
    Icoon Klachtenregeling Downloaden

     Participatie

     Icoon Leerlingenvertegenwoordiging Downloaden

      Schoolkosten

      Icoon Hoogte en bestemming ouderbijdrage 2018-2019 Downloaden
      Icoon Informatie schoolloket Downloaden
      Icoon Handleiding gebruik schoolloket Downloaden

       Onderwijs

       Icoon Voorlichting kennismakingsavond mavo-4_ 2019 Downloaden
       Icoon Voorlichting kennismakingsavond mavo-2_2019 Downloaden
       Icoon Voorlichting kennismakingsavond mavo-3_2019 Downloaden
       Icoon PPT Determinatie brugklas mavo-havo 19-20 Downloaden
       Icoon Presentatie kennismakingsavond vwo-2 Downloaden
       Icoon Examenreglement 2019-2020 Downloaden
       Icoon Presentatie voorlichting/kennismakingsavond ouders havo-5 Downloaden
       Icoon Presentatie voorlichting/kennismakingsavond ouders havo-4 Downloaden
       Icoon Presentatie kennismakingsavond ouders vwo-5 Downloaden
       Icoon Presentatie kennismakingsavond ouders vwo-6 Downloaden
       Icoon Presentatie kennismakingsavond vwo-4_september 2019 Downloaden
       Icoon Presentatie kennismakingsavond vwo-3_september 2019 Downloaden
       Icoon PTA mavo-3 (Cohort mavo) Downloaden
       Icoon PTA mavo-4 Downloaden
       Icoon PTA havo-4 (Cohort havo) Downloaden
       Icoon PTA havo-5 Downloaden
       Icoon PTA vwo-6 Downloaden
       Icoon PTA vwo-5 Downloaden
       Icoon PTA vwo-4 (Cohort) Downloaden
       Icoon Kennismakingsavond vwo-4 Downloaden
       Icoon Aanvraagformulier bijzondere faciliteiten examens 2019-2020 Downloaden
       Icoon Informatiebrief aanvraagregeling ouders en examenleerlingen Downloaden
       Icoon Aanvraagregeling bijzondere faciliteiten examenleerlingen 2019-2020 Downloaden
       Icoon Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Downloaden
       Icoon Verzuimprotocol en protocol schorsing en definitieve verwijdering Downloaden
       Icoon geslaagde leerlingen 2018-2019 Downloaden
       Icoon Protocol genotmiddelen Downloaden
       Icoon Informatieavond brugklas havo-vwo, juni 2018 Downloaden
       Icoon Leerlingenstatuut Downloaden
       Icoon Protocol laptopgebruik bij toetsen Downloaden
       Icoon Havisten competent Downloaden
       Icoon Actief burgerschap Downloaden
       Icoon Erasmusproject Downloaden
       Icoon Protocol social media Downloaden
       Icoon Ontheffingsregeling Downloaden
       Icoon Absentiebeleid Downloaden
       Icoon Cambridge Downloaden
       Icoon Regeling getalenteerde leerlingen Downloaden
       Icoon Doorstroomregeling van mavo naar havo Downloaden
       Icoon Doorstroomregeling van havo naar vwo Downloaden
       Icoon Geblesseerde leerlingen bij het vak gymnastiek Downloaden
       Icoon Protocol politie op school Downloaden
       Icoon Gebruik van beeldmateriaal op school Downloaden

        Excellentieprogramma

        Icoon Erasmusproject Downloaden
        Icoon Cambridge Downloaden

         Examens

         Icoon Examenreglement 2019-2020 Downloaden
         Icoon Aanvraagformulier bijzondere faciliteiten examens 2019-2020 Downloaden
         Icoon Informatiebrief aanvraagregeling ouders en examenleerlingen Downloaden
         Icoon Aanvraagregeling bijzondere faciliteiten examenleerlingen 2019-2020 Downloaden
         Icoon geslaagde leerlingen 2018-2019 Downloaden
         Icoon Doorstroomregeling van havo naar vwo Downloaden
         Icoon Doorstroomregeling van mavo naar havo Downloaden

          Regelingen en procedures

          Icoon Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Downloaden
          Icoon Verzuimprotocol en protocol schorsing en definitieve verwijdering Downloaden
          Icoon Protocol genotmiddelen Downloaden
          Icoon Leerlingenstatuut Downloaden
          Icoon Protocol laptopgebruik bij toetsen Downloaden
          Icoon Protocol social media Downloaden
          Icoon Ontheffingsregeling Downloaden
          Icoon Gebruik van beeldmateriaal op school Downloaden
          Icoon Absentiebeleid Downloaden
          Icoon Protocol politie op school Downloaden
          Icoon Geblesseerde leerlingen bij het vak gymnastiek Downloaden
          Icoon Regeling getalenteerde leerlingen Downloaden

           Afdeling mavo

           Icoon Voorlichting kennismakingsavond mavo-4_ 2019 Downloaden
           Icoon Voorlichting kennismakingsavond mavo-2_2019 Downloaden
           Icoon Voorlichting kennismakingsavond mavo-3_2019 Downloaden
           Icoon PPT Determinatie brugklas mavo-havo 19-20 Downloaden

            Afdeling havo

            Icoon Presentatie voorlichting/kennismakingsavond ouders havo-5 Downloaden
            Icoon Presentatie voorlichting/kennismakingsavond ouders havo-4 Downloaden
            Icoon Informatieavond brugklas havo-vwo, juni 2018 Downloaden

             Afdeling vwo

             Icoon Presentatie kennismakingsavond vwo-2 Downloaden
             Icoon Presentatie kennismakingsavond ouders vwo-5 Downloaden
             Icoon Presentatie kennismakingsavond ouders vwo-6 Downloaden
             Icoon Presentatie kennismakingsavond vwo-4_september 2019 Downloaden
             Icoon Presentatie kennismakingsavond vwo-3_september 2019 Downloaden
             Icoon Kennismakingsavond vwo-4 Downloaden

              PTA Meerdere afdelingen

              Icoon PTA mavo-3 (Cohort mavo) Downloaden
              Icoon PTA mavo-4 Downloaden
              Icoon PTA havo-4 (Cohort havo) Downloaden
              Icoon PTA havo-5 Downloaden
              Icoon PTA vwo-6 Downloaden
              Icoon PTA vwo-5 Downloaden
              Icoon PTA vwo-4 (Cohort) Downloaden

               Begeleiding

               Icoon Protocol medisch handelen en medicijngebruik + formulier sept. 2018 Downloaden
               Icoon Schoolondersteuningsprofiel Downloaden
               Icoon Formulier medisch handelen Downloaden
               Icoon Zorgkaart Downloaden
               Icoon Zorggids Downloaden
               Icoon Veiligheid omtrent pesten Downloaden
               Icoon Faalangst en F- training Downloaden
               Icoon Protocol dyslexie Downloaden
               Icoon Gesproken leerboeken Downloaden
               Icoon Protocol dyscalculie Downloaden
               Icoon Overhoorprogramma en nuttige sites Downloaden

                Dyslexie

                Icoon Protocol dyslexie Downloaden
                Icoon Gesproken leerboeken Downloaden
                Icoon Protocol dyscalculie Downloaden

                 Passend onderwijs

                 Icoon Schoolondersteuningsprofiel Downloaden

                  Ouderraad

                  Icoon Presentatie ouderraad tijdens brugklasavond_8 okt 19 Downloaden
                  Icoon Thema-avond ouderraad op 16 mei Downloaden
                  Icoon Brochure Ouderraad 2018-2019 Downloaden
                  Icoon Reglement Ouderraad Downloaden
                  Icoon Samenstelling ouderraad 2018-2019 Downloaden

                   Aanmelden

                   Brieven

                   Brieven afdeling Mavo

                   Icoon Excursie maatschappijleer mavo-4 Downloaden

                    Brieven afdeling Havo

                    Icoon Informatieavond brugklas havo-vwo, juni 2018 Downloaden

                     Brieven afdeling Vwo

                     Icoon Informatiebrief werkweek vwo-5 Downloaden
                     Icoon Uitnodiging ouderavond vwo-1 brugklas Downloaden

                      Algemene brieven voor ouders

                      Icoon Instructie inschrijven ouderavond van 28 november 2019 Downloaden
                      Icoon Uitnodiging mentoravond Downloaden
                      Icoon Aanvraagformulier bijzondere faciliteiten examens 2019-2020 Downloaden
                      Icoon Informatiebrief aanvraagregeling ouders en examenleerlingen Downloaden
                      Icoon Thema-avond ouderraad op 16 mei Downloaden
                      Icoon Oproep kandidaten MR oudergeleding Downloaden
                      Icoon Brochure behorende bij diatoetsen brugklassen Downloaden

                       Bevorderingsnormen

                       Normen mavo

                       Icoon Bevorderingsnormen mavo 3 Downloaden
                       Icoon Bevorderingsnormen brugklas mavo/havo Downloaden
                       Icoon Bevorderingsnormen mavo 2 Downloaden

                        Normen havo

                        Icoon Bevorderingsnormen havo 2 Downloaden
                        Icoon Bevorderingsnormen brugklas havo-vwo Downloaden
                        Icoon Bevorderingsnormen havo 4 Downloaden
                        Icoon Bevorderingsnormen havo 3 Downloaden

                         Normen vwo

                         Icoon Bevorderingsnormen brugklas atheneum/gymnasium Downloaden
                         Icoon Bevorderingsnormen brugklas gymnasium Downloaden
                         Icoon Bevorderingsnormen gymnasium 3 Downloaden
                         Icoon Bevorderingsnormen vwo 5 Downloaden
                         Icoon Bevorderingsnormen vwo 4 Downloaden
                         Icoon Bevorderingsnormen gymnasium 2 Downloaden
                         Icoon Bevorderingsnormen atheneum 2 Downloaden
                         Icoon Bevorderingsnormen atheneum 3 Downloaden

                          ICT

                          Icoon Privacy verklaring Downloaden
                          Icoon Informatieboekje privacy, versie ouders/verzorgers Downloaden
                          Icoon Informatieboekje privacy versie medewerkers Downloaden
                          Icoon Informatieboekje privacy versie leerlingen Downloaden
                          Icoon SLIM, gratis Microsoft officepakket instructie Downloaden
                          Icoon Privacyreglement definitief Downloaden
                          Icoon Software bestellen via SLIM Downloaden

                           AVG & Privacyverklaring

                           Icoon Privacy verklaring Downloaden
                           Icoon Informatieboekje privacy, versie ouders/verzorgers Downloaden
                           Icoon Informatieboekje privacy versie medewerkers Downloaden
                           Icoon Informatieboekje privacy versie leerlingen Downloaden
                           Icoon Privacyreglement definitief Downloaden

                            Magister

                             Slim.nl software

                             Icoon SLIM, gratis Microsoft officepakket instructie Downloaden

                              Schoolkosten

                              Icoon Hoogte en bestemming ouderbijdrage 2018-2019 Downloaden
                              Icoon Informatie schoolloket Downloaden
                              Icoon Handleiding gebruik schoolloket Downloaden