Downloadcentrum

Nieuwsbrieven

BreulBerichten

BreulBerichten 17 september 2020

BreulBerichten 10 september 2020

BreulBerichten 03-09-2020

Inleverrooster Iddink op 16-07-10

Tips voor ouders over Cyber Safe

Informatie Cambridge Master Class havo-5, vwo-5 en vwo-6

Over De Breul

Algemeen

Schoolplan 2018-2022

Handleiding gebruik schoolloket

Hoogte en bestemming ouderbijdrage 2018-2019

Informatie schoolloket

Overhoorprogramma en nuttige sites

Veiligheid omtrent pesten

Faalangst en F- training

Zorggids

Samenstelling Ouderraad 2019-2020

Reglement Ouderraad

Brochure Ouderraad 2018-2019

Thema-avond ouderraad op 16 mei

Presentatie ouderraad tijdens brugklasavond_8 okt 19

Protocol medisch handelen en medicijngebruik + formulier sept. 2018

Formulier medisch handelen

Zorgkaart

Formulier aanvraag bijzonder verlof voor leerlingen

Persbericht Gezonde school

Schoolpas activeren voor nieuwe leerlingen

Klokkenluidersregeling 2016-2017

Jaarverslag 2019

Gezondheidsbeleid 2020

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2018

Schoolgids 2020-2021

Brochure bestuursverslag 2018

Gedrags-integriteitscode De Breul – 2017

Kwaliteit

Gezondheidsbeleid 2017-2018

Klachtenregeling

Leiding

Statuten Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht

Participatie

Leerlingenvertegenwoordiging

Schoolkosten

Handleiding gebruik schoolloket

Hoogte en bestemming ouderbijdrage 2018-2019

Informatie schoolloket

Handleiding gebruik schoolloket

Hoogte en bestemming ouderbijdrage 2018-2019

Informatie schoolloket

Onderwijs

Afdeling havo

Presentatie profielkeuze havo-3_januari 2020

Voorlichting ouders havo-3

Vakkenwijzer havo-3

PPT Thema-avond studiekeuze havo-5 2019-2020

PPT Thema-avond studiekeuze havo-4 2019-2020

Presentatie voorlichting/kennismakingsavond ouders havo-5

Presentatie voorlichting/kennismakingsavond ouders havo-4

Informatieavond brugklas havo-vwo, juni 2018

Afdeling mavo

Voorlichting kennismakingsavond mavo-2_2019

Voorlichting kennismakingsavond mavo-3_2019

PPT Determinatie brugklas mavo-havo 19-20

Voorlichting kennismakingsavond mavo-4_ 2019

Brochure Profielkeuze mavo-3

Brochure vakkenkeuze mavo-2

Afdeling vwo

Kennismakingsavond vwo-4

Presentatie kennismakingsavond vwo-3_september 2019

Presentatie kennismakingsavond ouders vwo-6

Presentatie kennismakingsavond vwo-4_september 2019

Presentatie kennismakingsavond ouders vwo-5

Presentatie kennismakingsavond vwo-2

Brochure Profielkeuze vwo-4

Bevorderingsnormen brugklas atheneum 2019-2020

Examens

Examenreglement corona versie 2019-2020 definitief

Kamerbrief tijdelijke slaag-zak regeling examens VO van 8 april 2020

Examenreglement 2019-2020

Aanvraagformulier bijzondere faciliteiten examens 2019-2020

Doorstroomregeling van mavo naar havo

Doorstroomregeling van havo naar vwo

geslaagde leerlingen 2018-2019

Aanvraagregeling bijzondere faciliteiten examenleerlingen 2019-2020

Informatiebrief aanvraagregeling ouders en examenleerlingen

Excellentieprogramma

Erasmusproject

Cambridge

PTA Meerdere afdelingen

PTA mavo-4

PTA mavo-3 (Cohort mavo)

PTA havo-4 (Cohort havo)

PTA havo-5

PTA vwo-6

PTA vwo-5

PTA vwo-4 (Cohort)

Regelingen en procedures

Protocol social media

Protocol laptopgebruik bij toetsen

Leerlingenstatuut

Protocol genotmiddelen

Verzuimprotocol en protocol schorsing en definitieve verwijdering

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Bevorderingsprocedure 2019-2020 in coronatijd

Ontheffingsregeling

Gebruik van beeldmateriaal op school

Regeling getalenteerde leerlingen

Protocol politie op school

Geblesseerde leerlingen bij het vak gymnastiek

Absentiebeleid

Aanmelden

Algemene brieven voor ouders

Thema-avond ouderraad op 16 mei

Informatiebrief aanvraagregeling ouders en examenleerlingen

Aanvraagformulier bijzondere faciliteiten examens 2019-2020

Overheidsmaatregelen sluiting scholen i.v.m. coronavirus

Op afstand leren_digitaal les geven en krijgen

Informatiebrief over corona voor aankomende brugklasleerlingen van 20-21

Oproep kandidaten MR oudergeleding

Brochure behorende bij diatoetsen brugklassen

Brieven afdeling Havo

Informatieavond brugklas havo-vwo, juni 2018

Brieven afdeling Mavo

Excursie maatschappijleer mavo-4

Scholenmarkt mavo-3

Uitnodiging brugklasleerlingen mavo

Brieven afdeling Vwo

Uitnodiging ouderavond vwo-1 brugklas

Uitnodiging profielkeuzeavond vwo-3

Uitnodiging profielkeuzeavond vwo-4

Uitnodiging PWS presentatieavond vwo-6

Informatiebrief werkweek vwo-5

Begeleiding

Dyslexie

Gesproken leerboeken

Protocol dyslexie

Protocol dyscalculie

Passend onderwijs

Schoolondersteuningsprofiel

Ouderraad

Bevorderingsnormen

Normen havo

Bevorderingsnormen havo 3

Bevorderingsnormen havo 4

Bevorderingsnormen brugklas havo-vwo

Bevorderingsnormen havo 2

Uitnodiging brugklasleerlingen havo

Normen mavo

Bevorderingsnormen mavo 2

Bevorderingsnormen brugklas mavo/havo

Bevorderingsnormen mavo 3

Normen vwo

Bevorderingsnormen brugklas gymnasium

Uitnodiging brugklasleerlingen vwo

Bevorderingsnormen brugklas atheneum 2019-2020

Bevorderingsnormen gymnasium 3

Bevorderingsnormen vwo 5

Bevorderingsnormen vwo 4

Bevorderingsnormen gymnasium 2

Bevorderingsnormen atheneum 2

Bevorderingsnormen atheneum 3

ICT

AVG & Privacyverklaring

Informatieboekje privacy versie medewerkers

Informatieboekje privacy, versie ouders/verzorgers

Informatieboekje privacy versie leerlingen

Privacyreglement definitief

Privacy verklaring

Gedrags-integriteitscode De Breul – 2017

Slim.nl software

SLIM, gratis Microsoft officepakket instructie

Software bestellen via SLIM