Downloadcentrum

Nieuwsbrieven

BreulBerichten

Bewonersbrief Driebergseweg te Zeist

Handleiding maatwerklessen in Zermelo portal, nov 2021.

Handleiding roosters zichtbaar in Zermelo portal, nov 2021.

Ouders van NIX?!_ouderavond over alcohol, roken en blowen

Profiel Jongerenraadsleden _BB 16-9-21

Informatie GGD Corona gezondheidsmonitor jeugd

BreulBerichten voor ouders en leerlingen

Kwaliteitskaart leerlingen vanaf 4 maart 2021

Beslisboom november 2021

Coronavirus update

Over De Breul

Algemeen

Functieprofiel lid Raad van Toezicht-oktober 2021

Gedrags-integriteitscode De Breul definitief 2016

Jaarverslag 2020

Aannamebeleid brugklassen 2021-2022

SVO-VO brochure 2022-2023

Statuten stichting katholiek vo De Breul

Schoolplan 2018-2022

Handleiding gebruik schoolloket

Informatie schoolloket

Overhoorprogramma en nuttige sites

Veiligheid omtrent pesten

Faalangst en F- training

Gids leerlingondersteuning 2020-2021def

Samenstelling Ouderraad 2019-2020

Reglement Ouderraad

Zorgkaart

Protocol medisch handelen en medicijngebruik + formulier sept. 2018

Formulier medisch handelen

Formulier aanvraag bijzonder verlof voor leerlingen_2021

Klokkenluidersregeling_2017

Jaarverslag 2019

Gezondheidsbeleid 2020

Schoolgids 2021-2022

Kwaliteit

Gezondheidsbeleid 2017-2018

Klachtenregeling

Leiding

Reglement Raad van Toezicht

Participatie

Leerlingenvertegenwoordiging

Schoolkosten

Handleiding gebruik schoolloket

Informatie schoolloket

Handleiding gebruik schoolloket

Informatie schoolloket

Onderwijs

Afdeling havo

PTA havo-5 2021-2022

Havo-3 Kennismakingsavond_september 2021

Havo-vwo 2 Kennismakingsavond_september 2021

Havo-5 Kennismakingsavond teamleider en decaan_september 2021

Havo-4: Informatie decaan_september 2021

Havo-4: Kennismakingsavond teamleider_september 2021

Afdeling mavo

PTA mavo-4 2021-2022

Mavo-4 Kennismakingsavond_september 2021

Mavo-3 Kennismakingsavond september 2021

MH2 Kennismakingsavond_september 2021

MH1 Kennismakingsavond_september 2021

Aangepaste bevorderingsnormen mavo 3 in coronajaar 2020-2021

Brochure profielkeuze mavo-3_februari 2021

Brochure vakkenkeuze mavo-havo-2_febr 2021

Afdeling vwo

PTA vwo-6 2021-2022

Havo-5 Thema-avond Na De Breul

Vwo-2 Kennismakingsavond_september 2021

Vwo-1 Kennismakingsavond_september 2021

Vwo-6 Voorlichtings-/kennismakingsavond_september 2021

Vwo-5: Voorlichtings-/kennismakingsavond_september 2021

Bevorderingsnormen brugklas Technasium

Examens

Vwo-6 Thema-avond Na De Breul

Regeling bijzondere faciliteiten examen

Informatiebrief aanvraagregeling bijzondere faciliteiten

Formulier aanvraag bijzondere faciliteiten examens

Examenreglement 2021-2022

Excellentieprogramma

Delf-programma schooljaar 2021-2022

Informatiebrief Cambridge Master Class 21-22

Opgaveformulier Cambridge Master Class 21-22

Erasmusproject

Cambridge

PTA Meerdere afdelingen

PTA vwo-6 2021-2022

PTA mavo-4 2021-2022

PTA havo-5 2021-2022

PTA vwo-5 2021-2022

PTA vwo-4 2021-2022

PTA havo-4 2021-2022

PTA mavo-3 2021-2022

Regelingen en procedures

Gedrags-integriteitscode De Breul definitief 2016

Aangepaste bevorderingsnormen havo 3 in coronajaar 2020-2021

Aangepaste bevorderingsnormen mavo 3 in coronajaar 2020-2021

Aangepaste bevorderingsnormen vwo 3 in coronajaar 2020-2021

Aangepaste bevorderingsprocedure 2020-2021_mei 2021

Protocol social media

Protocol laptopgebruik bij toetsen

Leerlingenstatuut

Protocol genotmiddelen

Verzuimprotocol en protocol schorsing en definitieve verwijdering

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Bevorderingsprocedure 2019-2020 in coronatijd

Ontheffingsregeling

Gebruik van beeldmateriaal op school

Regeling getalenteerde leerlingen

Absentiebeleid

Aanmelden

Algemene brieven voor ouders

Brochure behorende bij diatoetsen brugklassen

Brieven afdeling Havo

Havo-4 Thema-avond over studiekeuze

Brieven afdeling Mavo

Brieven afdeling Vwo

Begeleiding

Dyslexie

Protocol dyslexie

Aanvraag gesproken leerboeken_september 2021

Gesproken leerboeken

Protocol dyscalculie

Passend onderwijs

Schoolondersteuningsprofiel

Ouderraad

Bevorderingsnormen

Normen havo

Aangepaste bevorderingsnormen havo 3 in coronajaar 2020-2021

Bevorderingsnormen havo 3

Bevorderingsnormen havo 4

Bevorderingsnormen brugklas havo-vwo

Bevorderingsnormen havo-vwo 2

Normen mavo

Aangepaste bevorderingsnormen mavo 3 in coronajaar 2020-2021

Bevorderingsnormen mavo-havo 2

Bevorderingsnormen brugklas mavo-havo

Bevorderingsnormen mavo 3

Normen vwo

Aangepaste bevorderingsnormen vwo 3 in coronajaar 2020-2021

Bevorderingsnormen brugklas gymnasium

Bevorderingsnormen brugklas atheneum

Bevorderingsnormen vwo 4

Bevorderingsnormen gymnasium 3

Bevorderingsnormen vwo 5

Bevorderingsnormen gymnasium 2

Bevorderingsnormen atheneum 2

Bevorderingsnormen atheneum 3

ICT

AVG & Privacyverklaring

Informatieboekje privacy versie medewerkers

Informatieboekje privacy versie leerlingen

Informatieboekje privacy, versie ouders/verzorgers

Privacyreglement definitief

Privacy verklaring

Slim.nl software

SLIM, gratis Microsoft officepakket instructie

Software bestellen via SLIM