Downloadcentrum

Nieuwsbrieven

BreulBerichten

Profiel Jongerenraadsleden _BB 16-9-21

Informatie GGD Corona gezondheidsmonitor jeugd

BreulBerichten voor ouders en leerlingen

Denk mee over sport & bewegen in Zeist

Kwaliteitskaart leerlingen vanaf 4 maart 2021

Open brief VO-raad 27-10-20

Beslisboom juli 2021

Coronavirus update

Over De Breul

Algemeen

Jaarverslag 2020

Aannamebeleid brugklassen 2021-2022

SVO-VO brochure 2021-2022

Statuten stichting katholiek vo De Breul

Schoolplan 2018-2022

Handleiding gebruik schoolloket

Informatie schoolloket

Overhoorprogramma en nuttige sites

Veiligheid omtrent pesten

Faalangst en F- training

Gids leerlingondersteuning 2020-2021def

Samenstelling Ouderraad 2019-2020

Reglement Ouderraad

Protocol medisch handelen en medicijngebruik + formulier sept. 2018

Zorgkaart

Formulier medisch handelen

Formulier aanvraag bijzonder verlof voor leerlingen_2021

Klokkenluidersregeling 2016-2017

Jaarverslag 2019

Gezondheidsbeleid 2020

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2018

Schoolgids 2021-2022

Brochure bestuursverslag 2018

Gedrags-integriteitscode De Breul – 2017

Kwaliteit

Gezondheidsbeleid 2017-2018

Klachtenregeling

Leiding

Reglement Raad van Toezicht

Participatie

Leerlingenvertegenwoordiging

Schoolkosten

Handleiding gebruik schoolloket

Informatie schoolloket

Handleiding gebruik schoolloket

Informatie schoolloket

Onderwijs

Afdeling havo

Afdeling mavo

Aangepaste bevorderingsnormen mavo 3 in coronajaar 2020-2021

Brochure profielkeuze mavo-3_februari 2021

Brochure vakkenkeuze mavo-havo-2_febr 2021

Afdeling vwo

Bevorderingsnormen brugklas Technasium

Examens

Kwaliteitskaart examenlessen 8-2-2021

Examenreglement 2020-2021

Examenreglement corona versie 2019-2020 definitief

Kamerbrief tijdelijke slaag-zak regeling examens VO van 8 april 2020

Excellentieprogramma

Delf-programma schooljaar 2021-2022

Informatiebrief Cambridge Master Class 21-22

Opgaveformulier Cambridge Master Class 21-22

Erasmusproject

Cambridge

PTA Meerdere afdelingen

PTA vwo-6 2020-2021

PTA vwo-5 2020-2021

PTA vwo-4 2020-2021

PTA havo-5 2020-2021

PTA havo-4 2020-2021

PTA mavo-3 2020-2021

PTA mavo-4 2020-2021

Regelingen en procedures

Aangepaste bevorderingsnormen havo 3 in coronajaar 2020-2021

Aangepaste bevorderingsnormen mavo 3 in coronajaar 2020-2021

Aangepaste bevorderingsnormen vwo 3 in coronajaar 2020-2021

Aangepaste bevorderingsprocedure 2020-2021_mei 2021

Protocol social media

Protocol laptopgebruik bij toetsen

Leerlingenstatuut

Protocol genotmiddelen

Verzuimprotocol en protocol schorsing en definitieve verwijdering

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Bevorderingsprocedure 2019-2020 in coronatijd

Ontheffingsregeling

Gebruik van beeldmateriaal op school

Regeling getalenteerde leerlingen

Absentiebeleid

Aanmelden

Algemene brieven voor ouders

Brochure behorende bij diatoetsen brugklassen

Brieven afdeling Havo

Brieven afdeling Mavo

Brieven afdeling Vwo

Begeleiding

Dyslexie

Gesproken leerboeken

Protocol dyslexie

Protocol dyscalculie

Passend onderwijs

Schoolondersteuningsprofiel

Ouderraad

Bevorderingsnormen

Normen havo

Aangepaste bevorderingsnormen havo 3 in coronajaar 2020-2021

Bevorderingsnormen havo 3

Bevorderingsnormen havo 4

Bevorderingsnormen brugklas havo-vwo

Bevorderingsnormen havo-vwo 2

Normen mavo

Aangepaste bevorderingsnormen mavo 3 in coronajaar 2020-2021

Bevorderingsnormen mavo-havo 2

Bevorderingsnormen brugklas mavo-havo

Bevorderingsnormen mavo 3

Normen vwo

Aangepaste bevorderingsnormen vwo 3 in coronajaar 2020-2021

Bevorderingsnormen brugklas gymnasium

Bevorderingsnormen brugklas atheneum

Bevorderingsnormen vwo 4

Bevorderingsnormen gymnasium 3

Bevorderingsnormen vwo 5

Bevorderingsnormen gymnasium 2

Bevorderingsnormen atheneum 2

Bevorderingsnormen atheneum 3

ICT

AVG & Privacyverklaring

Informatieboekje privacy versie medewerkers

Informatieboekje privacy versie leerlingen

Informatieboekje privacy, versie ouders/verzorgers

Privacyreglement definitief

Privacy verklaring

Gedrags-integriteitscode De Breul – 2017

Slim.nl software

SLIM, gratis Microsoft officepakket instructie

Software bestellen via SLIM