Downloadcentrum

Nieuwsbrieven

BreulBerichten

Icoon BreulBerichten voor ouders en leerlingen 14 mei 2020 Downloaden
Icoon BreulBerichten voor ouders en leerlingen 8-5-2020 Downloaden
Icoon BreulBerichten ouders en leerlingen 16 april 2020 Downloaden
Icoon BreulBerichten voor ouders en leerlingen van 9 april 2020 Downloaden
Icoon BreulBerichten ouders en leerlingen 19-03-2020 Downloaden
Icoon BreulBerichten voor ouders en leerlingen 05-03-2020 Downloaden
Icoon Tips voor ouders over Cyber Safe Downloaden
Icoon Inleverrooster Iddink op 16-07-10 Downloaden
Icoon Informatie Cambridge Master Class havo-5, vwo-5 en vwo-6 Downloaden

  Over De Breul

  Algemeen

  Icoon Gezondheidsbeleid 2020 Downloaden
  Icoon Gedrags-integriteitscode De Breul - 2017 Downloaden
  Icoon Klokkenluidersregeling 2016-2017 Downloaden
  Icoon Brochure bestuursverslag 2018 Downloaden
  Icoon Schoolgids 2019-2020 Downloaden
  Icoon Jaarverslag 2018 Downloaden
  Icoon Jaarverslag 2017 Downloaden
  Icoon Formulier aanvraag bijzonder verlof voor leerlingen Downloaden
  Icoon Persbericht Gezonde school Downloaden
  Icoon Schoolpas activeren voor nieuwe leerlingen Downloaden

   Leiding

   Icoon Statuten Raad van Toezicht Downloaden
   Icoon Reglement Raad van Toezicht Downloaden

    Kwaliteit

    Icoon Gezondheidsbeleid 2017-2018 Downloaden
    Icoon Klachtenregeling Downloaden

     Participatie

     Icoon Leerlingenvertegenwoordiging Downloaden

      Schoolkosten

      Icoon Hoogte en bestemming ouderbijdrage 2018-2019 Downloaden
      Icoon Informatie schoolloket Downloaden
      Icoon Handleiding gebruik schoolloket Downloaden

       Onderwijs

       Icoon Kamerbrief tijdelijke slaag-zak regeling examens VO van 8 april 2020 Downloaden
       Icoon Tevredenheidsonderzoek 2019 Downloaden
       Icoon Bevorderingsnormen brugklas atheneum 2019-2020 Downloaden
       Icoon Presentatie profielkeuze havo-3_januari 2020 Downloaden
       Icoon Voorlichting ouders havo-3 Downloaden
       Icoon Vakkenwijzer havo-3 Downloaden
       Icoon Brochure vakkenkeuze mavo-2 Downloaden
       Icoon Brochure Profielkeuze mavo-3 Downloaden
       Icoon Brochure Profielkeuze vwo-4 Downloaden
       Icoon PPT Thema-avond studiekeuze havo-5 2019-2020 Downloaden
       Icoon PPT Thema-avond studiekeuze havo-4 2019-2020 Downloaden
       Icoon Voorlichting kennismakingsavond mavo-4_ 2019 Downloaden
       Icoon Voorlichting kennismakingsavond mavo-2_2019 Downloaden
       Icoon Voorlichting kennismakingsavond mavo-3_2019 Downloaden
       Icoon PPT Determinatie brugklas mavo-havo 19-20 Downloaden
       Icoon Presentatie kennismakingsavond vwo-2 Downloaden
       Icoon Examenreglement 2019-2020 Downloaden
       Icoon Presentatie voorlichting/kennismakingsavond ouders havo-5 Downloaden
       Icoon Presentatie voorlichting/kennismakingsavond ouders havo-4 Downloaden
       Icoon Presentatie kennismakingsavond ouders vwo-5 Downloaden
       Icoon Presentatie kennismakingsavond ouders vwo-6 Downloaden
       Icoon Presentatie kennismakingsavond vwo-4_september 2019 Downloaden
       Icoon Presentatie kennismakingsavond vwo-3_september 2019 Downloaden
       Icoon PTA mavo-3 (Cohort mavo) Downloaden
       Icoon PTA mavo-4 Downloaden
       Icoon PTA havo-4 (Cohort havo) Downloaden
       Icoon PTA havo-5 Downloaden
       Icoon PTA vwo-6 Downloaden
       Icoon PTA vwo-5 Downloaden
       Icoon PTA vwo-4 (Cohort) Downloaden
       Icoon Kennismakingsavond vwo-4 Downloaden
       Icoon Aanvraagformulier bijzondere faciliteiten examens 2019-2020 Downloaden
       Icoon Informatiebrief aanvraagregeling ouders en examenleerlingen Downloaden
       Icoon Aanvraagregeling bijzondere faciliteiten examenleerlingen 2019-2020 Downloaden
       Icoon Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Downloaden
       Icoon Verzuimprotocol en protocol schorsing en definitieve verwijdering Downloaden
       Icoon geslaagde leerlingen 2018-2019 Downloaden
       Icoon Protocol genotmiddelen Downloaden
       Icoon Informatieavond brugklas havo-vwo, juni 2018 Downloaden
       Icoon Leerlingenstatuut Downloaden
       Icoon Protocol laptopgebruik bij toetsen Downloaden
       Icoon Havisten competent Downloaden
       Icoon Actief burgerschap Downloaden
       Icoon Erasmusproject Downloaden
       Icoon Protocol social media Downloaden
       Icoon Ontheffingsregeling Downloaden
       Icoon Absentiebeleid Downloaden
       Icoon Cambridge Downloaden
       Icoon Regeling getalenteerde leerlingen Downloaden
       Icoon Doorstroomregeling van mavo naar havo Downloaden

       Excellentieprogramma

       Icoon Erasmusproject Downloaden
       Icoon Cambridge Downloaden

        Examens

        Icoon Kamerbrief tijdelijke slaag-zak regeling examens VO van 8 april 2020 Downloaden
        Icoon Examenreglement 2019-2020 Downloaden
        Icoon Aanvraagformulier bijzondere faciliteiten examens 2019-2020 Downloaden
        Icoon Informatiebrief aanvraagregeling ouders en examenleerlingen Downloaden
        Icoon Aanvraagregeling bijzondere faciliteiten examenleerlingen 2019-2020 Downloaden
        Icoon geslaagde leerlingen 2018-2019 Downloaden
        Icoon Doorstroomregeling van havo naar vwo Downloaden
        Icoon Doorstroomregeling van mavo naar havo Downloaden

         Regelingen en procedures

         Icoon Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Downloaden
         Icoon Verzuimprotocol en protocol schorsing en definitieve verwijdering Downloaden
         Icoon Protocol genotmiddelen Downloaden
         Icoon Leerlingenstatuut Downloaden
         Icoon Protocol laptopgebruik bij toetsen Downloaden
         Icoon Protocol social media Downloaden
         Icoon Ontheffingsregeling Downloaden
         Icoon Gebruik van beeldmateriaal op school Downloaden
         Icoon Absentiebeleid Downloaden
         Icoon Protocol politie op school Downloaden
         Icoon Geblesseerde leerlingen bij het vak gymnastiek Downloaden
         Icoon Regeling getalenteerde leerlingen Downloaden

          Afdeling mavo

          Icoon Brochure vakkenkeuze mavo-2 Downloaden
          Icoon Brochure Profielkeuze mavo-3 Downloaden
          Icoon Voorlichting kennismakingsavond mavo-4_ 2019 Downloaden
          Icoon Voorlichting kennismakingsavond mavo-2_2019 Downloaden
          Icoon Voorlichting kennismakingsavond mavo-3_2019 Downloaden
          Icoon PPT Determinatie brugklas mavo-havo 19-20 Downloaden

           Afdeling havo

           Icoon Presentatie profielkeuze havo-3_januari 2020 Downloaden
           Icoon Voorlichting ouders havo-3 Downloaden
           Icoon Vakkenwijzer havo-3 Downloaden
           Icoon PPT Thema-avond studiekeuze havo-5 2019-2020 Downloaden
           Icoon PPT Thema-avond studiekeuze havo-4 2019-2020 Downloaden
           Icoon Presentatie voorlichting/kennismakingsavond ouders havo-5 Downloaden
           Icoon Presentatie voorlichting/kennismakingsavond ouders havo-4 Downloaden
           Icoon Informatieavond brugklas havo-vwo, juni 2018 Downloaden

            Afdeling vwo

            Icoon Bevorderingsnormen brugklas atheneum 2019-2020 Downloaden
            Icoon Brochure Profielkeuze vwo-4 Downloaden
            Icoon Presentatie kennismakingsavond vwo-2 Downloaden
            Icoon Presentatie kennismakingsavond ouders vwo-5 Downloaden
            Icoon Presentatie kennismakingsavond ouders vwo-6 Downloaden
            Icoon Presentatie kennismakingsavond vwo-4_september 2019 Downloaden
            Icoon Presentatie kennismakingsavond vwo-3_september 2019 Downloaden
            Icoon Kennismakingsavond vwo-4 Downloaden

             PTA Meerdere afdelingen

             Icoon PTA mavo-3 (Cohort mavo) Downloaden
             Icoon PTA mavo-4 Downloaden
             Icoon PTA havo-4 (Cohort havo) Downloaden
             Icoon PTA havo-5 Downloaden
             Icoon PTA vwo-6 Downloaden
             Icoon PTA vwo-5 Downloaden
             Icoon PTA vwo-4 (Cohort) Downloaden

              Begeleiding

              Icoon Protocol medisch handelen en medicijngebruik + formulier sept. 2018 Downloaden
              Icoon Schoolondersteuningsprofiel Downloaden
              Icoon Formulier medisch handelen Downloaden
              Icoon Zorgkaart Downloaden
              Icoon Zorggids Downloaden
              Icoon Veiligheid omtrent pesten Downloaden
              Icoon Faalangst en F- training Downloaden
              Icoon Protocol dyslexie Downloaden
              Icoon Gesproken leerboeken Downloaden
              Icoon Protocol dyscalculie Downloaden
              Icoon Overhoorprogramma en nuttige sites Downloaden

               Dyslexie

               Icoon Protocol dyslexie Downloaden
               Icoon Gesproken leerboeken Downloaden
               Icoon Protocol dyscalculie Downloaden

                Passend onderwijs

                Icoon Schoolondersteuningsprofiel Downloaden

                 Ouderraad

                 Icoon Samenstelling Ouderraad 2019-2020 Downloaden
                 Icoon Presentatie ouderraad tijdens brugklasavond_8 okt 19 Downloaden
                 Icoon Thema-avond ouderraad op 16 mei Downloaden
                 Icoon Brochure Ouderraad 2018-2019 Downloaden
                 Icoon Reglement Ouderraad Downloaden

                  Aanmelden

                  Brieven

                  Brieven afdeling Mavo

                  Icoon Scholenmarkt mavo-3 Downloaden
                  Icoon Excursie maatschappijleer mavo-4 Downloaden

                   Brieven afdeling Havo

                   Icoon Informatieavond brugklas havo-vwo, juni 2018 Downloaden

                    Brieven afdeling Vwo

                    Icoon Uitnodiging profielkeuzeavond vwo-3 Downloaden
                    Icoon Uitnodiging profielkeuzeavond vwo-4 Downloaden
                    Icoon Uitnodiging PWS presentatieavond vwo-6 Downloaden
                    Icoon Informatiebrief werkweek vwo-5 Downloaden
                    Icoon Uitnodiging ouderavond vwo-1 brugklas Downloaden

                     Algemene brieven voor ouders

                     Icoon Informatiebrief over corona voor aankomende brugklasleerlingen van 20-21 Downloaden
                     Icoon Op afstand leren_digitaal les geven en krijgen Downloaden
                     Icoon Overheidsmaatregelen sluiting scholen i.v.m. coronavirus Downloaden
                     Icoon Aanvraagformulier bijzondere faciliteiten examens 2019-2020 Downloaden
                     Icoon Informatiebrief aanvraagregeling ouders en examenleerlingen Downloaden
                     Icoon Thema-avond ouderraad op 16 mei Downloaden
                     Icoon Oproep kandidaten MR oudergeleding Downloaden
                     Icoon Brochure behorende bij diatoetsen brugklassen Downloaden

                      Bevorderingsnormen

                      Normen mavo

                      Icoon Bevorderingsnormen mavo 3 Downloaden
                      Icoon Bevorderingsnormen brugklas mavo/havo Downloaden
                      Icoon Bevorderingsnormen mavo 2 Downloaden

                       Normen havo

                       Icoon Bevorderingsnormen havo 2 Downloaden
                       Icoon Bevorderingsnormen brugklas havo-vwo Downloaden
                       Icoon Bevorderingsnormen havo 4 Downloaden
                       Icoon Bevorderingsnormen havo 3 Downloaden

                        Normen vwo

                        Icoon Bevorderingsnormen brugklas atheneum 2019-2020 Downloaden
                        Icoon Bevorderingsnormen brugklas atheneum/gymnasium Downloaden
                        Icoon Bevorderingsnormen brugklas gymnasium Downloaden
                        Icoon Bevorderingsnormen gymnasium 3 Downloaden
                        Icoon Bevorderingsnormen vwo 5 Downloaden
                        Icoon Bevorderingsnormen vwo 4 Downloaden
                        Icoon Bevorderingsnormen gymnasium 2 Downloaden
                        Icoon Bevorderingsnormen atheneum 2 Downloaden
                        Icoon Bevorderingsnormen atheneum 3 Downloaden

                         ICT

                         Icoon Gedrags-integriteitscode De Breul - 2017 Downloaden
                         Icoon Privacy verklaring Downloaden
                         Icoon Informatieboekje privacy, versie ouders/verzorgers Downloaden
                         Icoon Informatieboekje privacy versie medewerkers Downloaden
                         Icoon Informatieboekje privacy versie leerlingen Downloaden
                         Icoon SLIM, gratis Microsoft officepakket instructie Downloaden
                         Icoon Privacyreglement definitief Downloaden
                         Icoon Software bestellen via SLIM Downloaden

                          AVG & Privacyverklaring

                          Icoon Gedrags-integriteitscode De Breul - 2017 Downloaden
                          Icoon Privacy verklaring Downloaden
                          Icoon Informatieboekje privacy, versie ouders/verzorgers Downloaden
                          Icoon Informatieboekje privacy versie medewerkers Downloaden
                          Icoon Informatieboekje privacy versie leerlingen Downloaden
                          Icoon Privacyreglement definitief Downloaden

                           Magister

                            Slim.nl software

                            Icoon SLIM, gratis Microsoft officepakket instructie Downloaden

                             Schoolkosten

                             Icoon Hoogte en bestemming ouderbijdrage 2018-2019 Downloaden
                             Icoon Informatie schoolloket Downloaden
                             Icoon Handleiding gebruik schoolloket Downloaden