Downloadcentrum

Nieuwsbrieven

BreulBerichten

Icoon BreulBerichten voor ouders en leerlingen 08-11-2018 Downloaden
Icoon BreulBerichten voor ouders en leerlingen 01-11-2018 Downloaden
Icoon BreulBerichten voor ouders en leerlingen 04-10-2018 Downloaden
Icoon BreulBerichten voor ouders en leerlingen 18-10-2018 Downloaden
Icoon BreulBerichten 11-10-2018 voor ouders en leerlingen Downloaden

  Over De Breul

  Algemeen

  Icoon Gymnasiumfolder Downloaden
  Icoon Brugklasbrochure Downloaden
  Icoon Jaarverslag 2017 Downloaden
  Icoon Formulier aanvraag bijzonder verlof voor leerlingen Downloaden
  Icoon Persbericht Gezonde school Downloaden
  Icoon Missie van De Breul Downloaden
  Icoon Schoolgids 2018-2019 Downloaden
  Icoon Schoolplan 2016-2020 Downloaden
  Icoon Schoolpas activeren voor nieuwe leerlingen Downloaden

   Leiding

   Icoon Statuten Raad van Toezicht Downloaden
   Icoon Reglement Raad van Toezicht Downloaden

    Kwaliteit

    Icoon Gezondheidsbeleid 2017-2018 Downloaden
    Icoon Klachtenregeling Downloaden

     Participatie

     Icoon Leerlingenvertegenwoordiging Downloaden

      Schoolkosten

      Icoon Hoogte en bestemming ouderbijdrage 2018-2019 Downloaden
      Icoon Informatie schoolloket Downloaden
      Icoon Handleiding gebruik schoolloket Downloaden

       Onderwijs

       Icoon Aanvraagregeling bijzondere faciliteiten ex art.29,lid 4_Examenreglement 2018-2019 Downloaden
       Icoon Informatieavond brugklas havo-vwo, juni 2018 Downloaden
       Icoon Leerlingenstatuut Downloaden
       Icoon Belangrijke data voor bovenbouwleerlingen: PTA, herkansingen, herexamens etc. 2018-2019 Downloaden
       Icoon Examenreglement 2018-2019 Downloaden
       Icoon PTA mavo-3 2018-2019 Downloaden
       Icoon PTA mavo-4 2018-2019 Downloaden
       Icoon PTA havo-4 2018-2019 Downloaden
       Icoon PTA havo-5 2018-2019 Downloaden
       Icoon PTA vwo-4 2018-2019 Downloaden
       Icoon PTA vwo-5 2018-2019 Downloaden
       Icoon PTA vwo-6 2018-2019 Downloaden
       Icoon Protocol laptopgebruik bij toetsen Downloaden
       Icoon Havisten competent Downloaden
       Icoon Actief burgerschap Downloaden
       Icoon Bta Excellent Downloaden
       Icoon Protocol social media Downloaden
       Icoon Gymnasiumbrochure Downloaden
       Icoon Ontheffingsregeling Downloaden
       Icoon Erasmusproject Downloaden
       Icoon Privacy reglement leerlinggegevens Downloaden
       Icoon Protocol politie op school Downloaden
       Icoon Gebruik van foto- en filmmateriaal op school Downloaden
       Icoon Absentiebeleid Downloaden
       Icoon Cambridge Downloaden
       Icoon Regeling getalenteerde leerlingen Downloaden
       Icoon Doorstroomregeling van mavo naar havo Downloaden
       Icoon Doorstroomregeling van havo naar vwo Downloaden
       Icoon Geblesseerde leerlingen bij het vak gymnastiek Downloaden
       Icoon Internetprotocol Downloaden

        Excellentieprogramma

        Icoon Erasmusproject Downloaden
        Icoon Bta Excellent Downloaden
        Icoon Cambridge Downloaden

         Examens

         Icoon Aanvraagregeling bijzondere faciliteiten ex art.29,lid 4_Examenreglement 2018-2019 Downloaden
         Icoon Belangrijke data voor bovenbouwleerlingen: PTA, herkansingen, herexamens etc. 2018-2019 Downloaden
         Icoon Examenreglement 2018-2019 Downloaden
         Icoon Doorstroomregeling van havo naar vwo Downloaden
         Icoon Doorstroomregeling van mavo naar havo Downloaden

          Regelingen en procedures

          Icoon Leerlingenstatuut Downloaden
          Icoon Protocol laptopgebruik bij toetsen Downloaden
          Icoon Protocol social media Downloaden
          Icoon Privacy reglement leerlinggegevens Downloaden
          Icoon Ontheffingsregeling Downloaden
          Icoon Gebruik van foto- en filmmateriaal op school Downloaden
          Icoon Absentiebeleid Downloaden
          Icoon Protocol politie op school Downloaden
          Icoon Internetprotocol Downloaden
          Icoon Geblesseerde leerlingen bij het vak gymnastiek Downloaden
          Icoon Regeling getalenteerde leerlingen Downloaden

           Afdeling mavo

            Afdeling havo

            Icoon Informatieavond brugklas havo-vwo, juni 2018 Downloaden

             Afdeling vwo

             Icoon Gymnasiumbrochure Downloaden

              PTA Meerdere afdelingen

              Icoon PTA mavo-3 2018-2019 Downloaden
              Icoon PTA mavo-4 2018-2019 Downloaden
              Icoon PTA havo-4 2018-2019 Downloaden
              Icoon PTA havo-5 2018-2019 Downloaden
              Icoon PTA vwo-4 2018-2019 Downloaden
              Icoon PTA vwo-5 2018-2019 Downloaden
              Icoon PTA vwo-6 2018-2019 Downloaden

               Begeleiding

               Icoon Schoolondersteuningsprofiel Downloaden
               Icoon Medicijnprotocol Downloaden
               Icoon Formulier medisch handelen Downloaden
               Icoon Zorgkaart Downloaden
               Icoon Zorggids Downloaden
               Icoon Veiligheid omtrent pesten Downloaden
               Icoon Faalangst en F- training Downloaden
               Icoon Protocol dyslexie Downloaden
               Icoon Gesproken leerboeken Downloaden
               Icoon Protocol dyscalculie Downloaden
               Icoon Overhoorprogramma en nuttige sites Downloaden

                Dyslexie

                Icoon Protocol dyslexie Downloaden
                Icoon Gesproken leerboeken Downloaden
                Icoon Protocol dyscalculie Downloaden

                 Passend onderwijs

                 Icoon Schoolondersteuningsprofiel Downloaden

                  Ouderraad

                  Icoon Reglement Ouderraad Downloaden
                  Icoon Samenstelling ouderraad 2018-2019 Downloaden
                  Icoon Brochure ouderraad 2017-2018 Downloaden

                   Aanmelden

                   Brieven

                   Brieven afdeling Mavo

                   Icoon Aanvraagformulier inhalen PTA in de bovenbouw Downloaden

                    Brieven afdeling Havo

                    Icoon Informatieavond brugklas havo-vwo, juni 2018 Downloaden
                    Icoon Aanvraagformulier inhalen PTA in de bovenbouw Downloaden

                     Brieven afdeling Vwo

                     Icoon Aanvraagformulier inhalen PTA in de bovenbouw Downloaden

                      Algemene brieven voor ouders

                      Icoon Leerlingeningang afgesloten 14-21 november 2018 Downloaden
                      Icoon Regelgeving en data rekentoets examenjaar en voor-examenjaar Downloaden
                      Icoon Brochure behorende bij diatoetsen brugklassen Downloaden

                       Bevorderingsnormen

                       Normen mavo

                       Icoon Bevorderingsnormen mavo 3 Downloaden
                       Icoon Bevorderingsnormen brugklas mavo/havo Downloaden
                       Icoon Bevorderingsnormen mavo 2 Downloaden

                        Normen havo

                        Icoon Bevorderingsnormen havo 2 Downloaden
                        Icoon Bevorderingsnormen brugklas havo-vwo Downloaden
                        Icoon Bevorderingsnormen havo 4 Downloaden
                        Icoon Bevorderingsnormen havo 3 Downloaden

                         Normen vwo

                         Icoon Bevorderingsnormen brugklas gymnasium Downloaden
                         Icoon Bevorderingsnormen brugklas atheneum Downloaden
                         Icoon Bevorderingsnormen gymnasium 3 Downloaden
                         Icoon Bevorderingsnormen vwo 5 Downloaden
                         Icoon Bevorderingsnormen vwo 4 Downloaden
                         Icoon Bevorderingsnormen gymnasium 2 Downloaden
                         Icoon Bevorderingsnormen atheneum 2 Downloaden
                         Icoon Bevorderingsnormen atheneum 3 Downloaden

                          ICT

                          Icoon MacBook gebruikersprotocol Downloaden
                          Icoon MacBook service- en supportdekking Downloaden
                          Icoon Informatie MacBook Klas 2 en hoger Downloaden
                          Icoon MacBook regels voor de brugklas Downloaden
                          Icoon SLIM, gratis Microsoft officepakket instructie Downloaden
                          Icoon Software bestellen via SLIM Downloaden

                           Magister

                            Slim.nl software

                            Icoon SLIM, gratis Microsoft officepakket instructie Downloaden

                             Schoolkosten

                             Icoon Hoogte en bestemming ouderbijdrage 2018-2019 Downloaden
                             Icoon Informatie schoolloket Downloaden
                             Icoon Handleiding gebruik schoolloket Downloaden