Downloadcentrum

Over De Breul

Algemeen

Icoon Brochure POVO Downloaden
Icoon Jaarverslag 2016 Downloaden
Icoon Formulier aanvraag bijzonder verlof voor leerlingen Downloaden
Icoon Persbericht Gezonde school Downloaden
Icoon Beleid Gezonde school Downloaden
Icoon Missie van De Breul Downloaden
Icoon Schoolgids 2017-2018 Downloaden
Icoon Jaaragenda leerlingen en ouders 2017-2018 Downloaden
Icoon Schoolplan 2016-2020 Downloaden
Icoon Schoolpas activeren voor nieuwe leerlingen Downloaden

  Leiding

  Icoon Statuten Raad van Toezicht Downloaden
  Icoon Reglement Raad van Toezicht Downloaden

   Kwaliteit

   Icoon Klachtenregeling Downloaden

    Participatie

    Icoon Leerlingenstatuut Downloaden
    Icoon Leerlingenraad Downloaden
    Icoon medezeggenschapsraad Downloaden

     Schoolkosten

     Icoon Hoogte bestemming schoolkosten Downloaden
     Icoon Handleiding gebruik schoolloket Downloaden
     Icoon Instructie inloggen schoolkosten Downloaden

      Onderwijs

      Icoon belangrijke data voor eindexamenkandidaten PTA, herkansingen enz.) Downloaden
      Icoon Examenreglement 2017-2018 Downloaden
      Icoon PTA mavo 3 Downloaden
      Icoon PTA mavo 4 Downloaden
      Icoon PTA havo 4 Downloaden
      Icoon PTA havo 5 Downloaden
      Icoon PTA vwo 4 Downloaden
      Icoon PTA vwo 5 Downloaden
      Icoon PTA vwo 6 Downloaden
      Icoon Ouderavond vwo 5 Downloaden
      Icoon Ouderavond havo 5 Downloaden
      Icoon Ouderavond havo 4 Downloaden
      Icoon Ouderavond vwo 6 Downloaden
      Icoon Ouderavond vwo 4 Downloaden
      Icoon Ouderavond vwo 3 Downloaden
      Icoon Ouderavond vwo 2 Downloaden
      Icoon Aanvraagregeling bijzondere faciliteiten ex art 29.4 Examenreglement Downloaden
      Icoon Aanvraagformulier bijzondere faciliteiten ex art 29.4 Examenreglement 2017-2018 Downloaden
      Icoon Ouderavond mavo 4 Downloaden
      Icoon Ouderavond mavo 3 Downloaden
      Icoon Ouderavond mavo 2 Downloaden
      Icoon Protocol laptopgebruik bij toetsen Downloaden
      Icoon Top-uren vwo onderbouw Downloaden
      Icoon Havisten competent Downloaden
      Icoon Actief burgerschap Downloaden
      Icoon Bta Excellent Downloaden
      Icoon Protocol social media Downloaden
      Icoon Gymnasiumbrochure Downloaden
      Icoon Ontheffingsregeling Downloaden
      Icoon Erasmusproject Downloaden
      Icoon Privacy reglement leerlinggegevens Downloaden
      Icoon Internetprotocol Downloaden
      Icoon Protocol politie op school Downloaden
      Icoon Gebruik van foto- en filmmateriaal op school Downloaden
      Icoon Absentiebeleid Downloaden
      Icoon Cambridge Downloaden
      Icoon Regeling getalenteerde leerlingen Downloaden
      Icoon Doorstroomregeling van mavo naar havo Downloaden
      Icoon Doorstroomregeling van havo naar vwo Downloaden
      Icoon Geblesseerde leerlingen bij het vak gymnastiek Downloaden

       Excellentieprogramma

       Icoon Top-uren vwo onderbouw Downloaden
       Icoon Erasmusproject Downloaden
       Icoon Bta Excellent Downloaden
       Icoon Cambridge Downloaden

        Examens

        Icoon belangrijke data voor eindexamenkandidaten PTA, herkansingen enz.) Downloaden
        Icoon Examenreglement 2017-2018 Downloaden
        Icoon Aanvraagregeling bijzondere faciliteiten ex art 29.4 Examenreglement Downloaden
        Icoon Aanvraagformulier bijzondere faciliteiten ex art 29.4 Examenreglement 2017-2018 Downloaden
        Icoon Doorstroomregeling van havo naar vwo Downloaden
        Icoon Doorstroomregeling van mavo naar havo Downloaden

         Regelingen en procedures

         Icoon Protocol laptopgebruik bij toetsen Downloaden
         Icoon Protocol social media Downloaden
         Icoon Privacy reglement leerlinggegevens Downloaden
         Icoon Ontheffingsregeling Downloaden
         Icoon Gebruik van foto- en filmmateriaal op school Downloaden
         Icoon Absentiebeleid Downloaden
         Icoon Protocol politie op school Downloaden
         Icoon Internetprotocol Downloaden
         Icoon Geblesseerde leerlingen bij het vak gymnastiek Downloaden
         Icoon Regeling getalenteerde leerlingen Downloaden

          Lessentabellen

           Afdeling mavo

           Icoon Ouderavond mavo 4 Downloaden
           Icoon Ouderavond mavo 3 Downloaden
           Icoon Ouderavond mavo 2 Downloaden

            Afdeling havo

            Icoon Ouderavond havo 5 Downloaden
            Icoon Ouderavond havo 4 Downloaden

             Afdeling vwo

             Icoon Ouderavond vwo 5 Downloaden
             Icoon Ouderavond vwo 6 Downloaden
             Icoon Ouderavond vwo 4 Downloaden
             Icoon Ouderavond vwo 3 Downloaden
             Icoon Ouderavond vwo 2 Downloaden
             Icoon Gymnasiumbrochure Downloaden

              PTA Meerdere afdelingen

              Icoon PTA mavo 3 Downloaden
              Icoon PTA mavo 4 Downloaden
              Icoon PTA havo 4 Downloaden
              Icoon PTA havo 5 Downloaden
              Icoon PTA vwo 4 Downloaden
              Icoon PTA vwo 5 Downloaden
              Icoon PTA vwo 6 Downloaden

               Begeleiding

               Icoon Schoolondersteuningsprofiel Downloaden
               Icoon Medicijnprotocol 2017 Downloaden
               Icoon Formulier medisch handelen 2017 Downloaden
               Icoon Zorgkaart 2017-2018 Downloaden
               Icoon Zorggids 2017-2018 Downloaden
               Icoon Anti-pestprotocol Downloaden
               Icoon Faalangst en F- training Downloaden
               Icoon Protocol dyslexie Downloaden
               Icoon Gesproken leerboeken Downloaden
               Icoon Protocol dyscalculie Downloaden
               Icoon Overhoorprogramma en nuttige sites Downloaden
               Icoon Zorgaanbod 2015-2016 Downloaden

                Dyslexie

                Icoon Protocol dyslexie Downloaden
                Icoon Gesproken leerboeken Downloaden
                Icoon Protocol dyscalculie Downloaden

                 Passend onderwijs

                 Icoon Schoolondersteuningsprofiel Downloaden

                  Onderwijs

                  Ouderraad

                  Icoon Reglement Ouderraad Downloaden
                  Icoon Samenstelling ouderraad 2016-2017 Downloaden
                  Icoon Brochure ouderraad 2016-2017 Downloaden

                   Aanmelden

                   Brieven

                   Brieven afdeling Mavo

                   Icoon Aanvraagformulier inhalen PTA in de bovenbouw Downloaden
                   Icoon Informatie aangepaste rekentoets examen- en voor-examenleerlingen Downloaden

                    Brieven afdeling Havo

                    Icoon Informatie aangepaste rekentoets examen- en voor-examenleerlingen Downloaden
                    Icoon Aanvraagformulier inhalen PTA in de bovenbouw Downloaden

                     Brieven afdeling Vwo

                     Icoon Informatie aangepaste rekentoets examen- en voor-examenleerlingen Downloaden
                     Icoon Aanvraagformulier inhalen PTA in de bovenbouw Downloaden

                      Algemene brieven voor ouders

                      Icoon BreulBerichten voor ouders en leerlingen 16-11-2017 Downloaden
                      Icoon BreulBerichten voor ouders en leerlingen 07-11-2017 Downloaden
                      Icoon BreulBerichten voor ouders en leerlingen 02-11-2017 Downloaden
                      Icoon Regelgeving en data rekentoets examenjaar en voor-examenjaar Downloaden
                      Icoon Van examenvrees naar examenfeest, cursus voor examenleerlingen Downloaden
                      Icoon Brochure behorende bij diatoetsen brugklassen Downloaden
                      Icoon Rekenonderwijs in de brugklas Downloaden
                      Icoon Brief ouders start schooljaar 2017-2018 Downloaden

                       Bevorderingsnormen

                       Normen mavo

                       Icoon Bevorderingsnormen mavo 3 Downloaden
                       Icoon Bevorderingsnormen brugklas mavo/havo Downloaden
                       Icoon Bevorderingsnormen mavo 2 Downloaden

                        Normen havo

                        Icoon Bevorderingsnormen havo 2 Downloaden
                        Icoon Bevorderingsnormen brugklas havo-vwo Downloaden
                        Icoon Bevorderingsnormen havo 4 Downloaden
                        Icoon Bevorderingsnormen havo 3 Downloaden

                         Normen vwo

                         Icoon Bevorderingsnormen brugklas gymnasium Downloaden
                         Icoon Bevorderingsnormen brugklas atheneum Downloaden
                         Icoon Bevorderingsnormen gymnasium 3 Downloaden
                         Icoon Bevorderingsnormen vwo 5 Downloaden
                         Icoon Bevorderingsnormen vwo 4 Downloaden
                         Icoon Bevorderingsnormen gymnasium 2 Downloaden
                         Icoon Bevorderingsnormen atheneum 2 Downloaden
                         Icoon Bevorderingsnormen atheneum 3 Downloaden

                          ICT

                          Icoon MacBook gebruikersprotocol Downloaden
                          Icoon MacBook service- en supportdekking Downloaden
                          Icoon Informatie MacBook Klas 2 en hoger Downloaden
                          Icoon MacBook regels voor de brugklas Downloaden
                          Icoon SLIM, gratis Microsoft officepakket instructie Downloaden
                          Icoon Software bestellen via SLIM Downloaden

                           Magister

                            Slim.nl software

                            Icoon SLIM, gratis Microsoft officepakket instructie Downloaden

                             Schoolkosten

                             Icoon Hoogte bestemming schoolkosten Downloaden
                             Icoon Handleiding gebruik schoolloket Downloaden
                             Icoon Instructie inloggen schoolkosten Downloaden

                              Presentaties ouderavonden