Nieuws

De Breul heeft een zilveren Schoolkantine Schaal 2017 van het Voedingscentrum verdiend! Hiermee laten wij zien dat de schoolkantine gezond is ingericht.
De Breul heeft samen met de cateraar Zo-vital hard gewerkt om de kantine gezonder te maken aan de hand van de Richtlijnen Gezondere Kantines. Deze richtlijnen zijn opgesteld door het Voedingscentrum, in opdracht van het ministerie van VWS. Het is dan ook een logische vervolgstap geweest om de kantine zo in te richten dat de zilveren Schoolkantine schaal bemachtigd kon worden.
In het kader van de Gezonde School behaalde De Breul vorig jaar al het deelcertificaat voor ‘Bewegen en Sport’.