Aanmelden klas 2 t/m 6 schooljaar 2021-2022

Je wilt aanmelden op De Breul? Je bent van harte welkom!

Overstappen van een andere school naar De Breul kan per start van een nieuw schooljaar. Een uitzondering hierop is als het een leerling betreft die lopende het schooljaar verhuist naar ons wervingsgebied.

Voor klas 2 t/m 6 kunnen leerlingen woonachtig in de gemeente Zeist, gemeente Utrechtse Heuvelrug en gemeente Bunnik, Odijk en Werkhoven zich aanmelden. Leerlingen die zich voor 1 juni hebben aangemeld en waarvan wij het complete leerlingdossier positief hebben kunnen beoordelen, worden gegarandeerd aangenomen. Het leerlingdossier moet aangeleverd worden door de afleverende VO-school. Voor leerlingen van buiten de regio geldt dat deze kunnen worden aangenomen als wij voldoende plek hebben.

Procedure

 • Aanmelden tot 1 juni via onze website en na positieve beoordeling van het leerlingdossier betekent gegarandeerd plaatsing. Bericht van plaatsing is voor 1 juli bekend.
 • Aanmeldingen van leerlingen die verhuizen naar onze regio, die voor 1 juni aanmelden en na positieve beoordeling van het leerlingdossier worden gegarandeerd geplaatst. Het nieuwe adres dient dan wel bekend te zijn. Bericht van plaatsing is voor 1 juli bekend.
 • Aanmelden na 1 juni via onze website en na positieve beoordeling van het leerlingdossier betekent alleen plaatsing indien er in betreffende jaarlaag en/of clusterpatroon plek is. Plaatsen op volgorde van binnenkomst.
 • Leerlingen die verhuizen naar onze regio en pas na 1 juni aanmelden, proberen we met voorrang op reguliere aanmeldingen van na 1 juni te plaatsen. We kunnen echter geen garantie geven.
 • We volgen het overgangsbesluit van de afleverende VO-school
 • We willen het volledige leerlingdossier ontvangen en beoordelen of een leerling toelaatbaar is. We hanteren hierbij de volgende criteria:
  • Het dossier moet compleet zijn: van alle leerjaren de cijfers, opmerkingen mbt gedrag en studiehouding zijn aanwezig. Verslagen van gesprekken, handelingsplannen, begeleiding en reden voor overstap staan erin.
  • Er is een duidelijk advies voor studierichting en jaarlaag van de afleverende VO-school.
  • Er is persoonlijk contact geweest tussen de mentor/teamleider van de afleverende school en de teamleider van De Breul van de betreffende afdeling.
  • Er zijn geen ernstige gedragsproblemen geweest op de vorige school.
  • Er zijn geen ernstige disciplinaire maatregelen genomen op de vorige school (tw schorsingen, aangifte).

Incomplete dossiers nemen wij niet in behandeling!

 • Voor doorstomers (M4>H4 en H5>V5) geldt dat zij aan dezelfde norm dienen te voldoen als onze eigen doorstromers (zie hiervoor downloadcentrum > bevorderingsnormen).
 • In de week van 12 juli is bekend of leerlingen die zich na 1 juni hebben opgegeven, geplaatst kunnen worden.

Informatie

Voor specifieke informatie kunt u per mail contact opnemen met de teamleiders:

Mavo 1-4: Mevrouw Ilonka de Hart – i.dehart@de-breul.nl
Havo 1-3: Mevrouw Simone Magnée – s.magnee@de-breul.nl
Havo 4-5: Mevrouw Mariska Punt – m.punt@de-breul.nl
Vwo 1-2: Mevrouw Loes van Weenum – l.van weenum@de-breul.nl
Vwo 3-4: De heer Marnix Kolet – m.kolet@de-breul.nl
Vwo 5-6: Mevrouw Marit van Daal – m.vandaal@de-breul.nl