Aanmelden

Aanmeldprocedure brugklas 2019-2020

Informatie over de aanmeldprocedure schooljaar 2019-2020 staan in deze link

POVO brochure (bijlage)

De brochure is voor ouders en leerlingen van groep 7 en 8 van basisscholen en is te vinden op de website in het downloadcentrum.

 

 

Beschikbare plaatsen tweede ronde VO-scholen

In deze link staan de beschikbare plaatsen tweede ronde VO-scholen Samenwerkingsverband Utrecht Zuidoost 2019.

 

 

Aanmelden van nieuwe leerlingen klas 2 t/m 6 voor schooljaar 2019-2020 

Overstappen van een andere school naar De Breul kan per start van een nieuw schooljaar. Een leerling die lopende het schooljaar verhuist naar ons wervingsgebied, kan ook tussentijds instromen.

Voor klas 2 t/m 6 kunnen leerlingen woonachtig in de gemeente Zeist, gemeente Utrechtse Heuvelrug en gemeente Bunnik, Odijk en Werkhoven zich aanmelden. Het is belangrijk dat u zich realiseert wij pas in de laatste week voor de zomervakantie weten of er plek is. Voordat wij uitsluitsel kunnen geven daarover doorlopen we een procedure.

In het geval van een verhuizing:

 • Gezinnen die zich vestigen van buiten ons primair wervingsgebied, naar binnen ons primair wervingsgebied, kunnen hun kind aanmelden. Het primair wervingsgebied zijn de woonkernen van de gemeente Zeist, de woonkernen van de Utrechtse Heuvelrug, Bunnik, Odijk en Werkhoven. Hierbij moet het nieuwe woonadres bekend zijn voor de start van het nieuwe schooljaar.
 • Er moet plaats zijn in de gewenste jaarlaag.
 • Voor aanmelden specifieke vragen kunt u contact opnemen met de teamleider van de betreffende afdeling.

Andere reden dan een verhuizing:

 • Aanmelden kan vanaf 1 april a.s. via onze website.
 • Er moet ruimte zijn in de betreffende afdeling en jaarlaag. Voor de bovenbouw moet het opgegeven profiel passen in het clusterpatroon.
 • De aannamecommissie bepaalt of een leerling toegelaten kan worden, indien nodig wordt er een gesprek gevoerd.
 • We volgen het overgangsbesluit van de afleverende VO-school.
 • We willen het volledige leerlingdossier hebben en beoordelen vervolgens of een leerling toelaatbaar is.
 • Voor doorstromers (mavo-4 -> havo-4 en havo-5 -> vwo-5) geldt dat zij aan dezelfde norm dienen te voldoen als onze eigen doorstromers (zie ook website -> downloadcentrum ->bevorderingsnormen)
 • In de week van 15 juli 2019 is bekend of leerlingen die zich hebben opgegeven, geplaatst kunnen worden en worden er eventueel intakegesprekken gevoerd.
 • Zijn er meer aanmeldingen dan plaatsen voor een bepaalde jaarlaag, zullen we d.m.v. loting een plaatsingsvolgorde bepalen.

Aanmeldperiode:

Aanmelden kan vanaf 1 april a.s. Vanaf die datum kunt u via deze link op onze website de inschrijving kenbaar maken, u ontvangt een bevestigingsbericht.

Voor specifieke informatie of vragen kunt u per mail contact opnemen met de teamleiders:

Mavo 1-4: Mevrouw Ilonka de Hart           i.dehart@de-breul.nl

Havo 1-3: Mevrouw Simone Magnée         s.magnee@de-breul.nl

Havo 4-5: Mevrouw Mariska Punt             m.punt@de-breul.nl

Vwo 1-2: De heer Sido van Westreenen     s.vanwestreenen@de-breul.nl

Vwo 3-4: Mevrouw Lotte van Engelen        l.vanengelen@de-breul.nl

Vwo 5-6: Mevrouw Paula de Jong               p.dejong@de-breul.nl