De Breul
Breul monitor
Magister
Cupweb
Ouderbijdrage
Login personeel
  • 7-2
  • 6-2
  • 4-2
  • 3-2
  • 2-2
  • 1-2
  • 9-2
Welkom De Breul

De Breul is een katholieke scholengemeenschap voor
vmbo-tl, havo, atheneum en gymnasium in Zeist. Het gebouw ligt op een prachtig landgoed aan de Driebergseweg tussen Zeist en Driebergen.

Scholengemeenschap De Breul staat voor goed onderwijs en brede vorming van leerlingen in een veilige sfeer en pedagogisch klimaat. De school gaat hierbij uit van Mutua fides (wederzijds vertrouwen) en respect voor elkaar.

De Breul nieuws
Wo 23 jul | Nieuwe editie van de VOX!
Iedereen! De nieuwe schoolkrant is uit, de VOX! Lees nu het diepte-interview met Damiet Schellekens, alles over de musical 'CHEESE', vele tips, gedichten en natuurlijk een hilarische horoscoop! Bekijk nu de VOX editie 2!

Ma 21 jul | Informatie over de bereikbaarheid tijdens de zomervakantie en de start van het nieuwe schooljaar.
Bereikbaarheid van de school
De school is in deze zomervakantie van vrijdag 25 juli tot maandag 25 augustus telefonisch niet bereikbaar. Voor noodgevallen kunnen ouders in de eerste instantie één van de schoolleiders proberen te bereiken, indien dit niet lukt één van de afdelingsleiders. (zie voor telefoonnummers de schoolgids 2)

Nieuwe klas
Maandag 1 september a.s. begint de school weer. De leerlingen worden op school verwacht voor de eerste kennismaking met nieuwe klasgenoten en de mentor, uitleg over het komende schooljaar. Ouders ontvangen over de start van het schooljaar een brief per post in de laatste vakantieweek, ook is er tegen die tijd op deze website meer informatie te vinden over de start van het nieuwe schooljaar.
Op dinsdag 2 september beginnen voor alle klassen de lessen volgens het lesrooster.
Wij wensen alle leerlingen en ouders een goede zomervakantie!

Met vriendelijke groet,
De school- en afdelingsleiding

Schoolkompas     Venstervoorverantwoording     Studiekring     HACO     Schoolkompas
De Breul golf
Katholieke Scholengemeenschap De Breul | Arnhemse Bovenweg 98 | 3708 AG | Zeist
Tel: 030-6915604 | Fax: 030-6916441 | info@de-breul.nl
Sitemap  |  Index  |   Zoeken