• Landschap De Breul
  • Het vak Frans
  • Centrale ruimte beneden
  • Het vak handvaardigheid
  • Leerlingen hoofdingang
  • Leerlingeningang
  • Biologie
  • Muziek
  • Het grote kuikenonderzoek
  • Brugklaskamp in Leusden

Welkom op De Breul

De Breul is een katholieke scholengemeenschap voor mavo, havo, atheneum en gymnasium in Zeist. Ons gebouw ligt op een prachtig landgoed aan de Driebergseweg tussen Zeist en Driebergen.

Scholengemeenschap De Breul staat voor goed onderwijs en brede vorming van leerlingen in een veilige sfeer en pedagogisch klimaat. De school gaat hierbij uit van Mutua fides (wederzijds vertrouwen) en respect voor elkaar.

lees meer

40 jarig jubileum!

40 jarig jubileum van de VLIB

De Vertegenwoordiging van Leerlingen In de Benoemingsprocedure viert haar 40 jaar bestaan.

lees meer

Examentraining

Extra examenbegeleiding
Op de website van Lyceo is een speciale pagina gemaakt waarop eindexamenleerlingen van De Breul zie: www.lyceo.nl/debreul

lees meer